UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định xử phạt 8 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giấy, có địa chỉ tại phường Phong Khê (TP Bắc Ninh) với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên cũng bị đình chỉ hoạt động từ 3 - 9 tháng để khắc phục vi phạm.

Việc xử phạt được thực hiện theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Tiến Mạnh; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại giấy Thảo My và Công ty TNHH Sản xuất, dịch vụ thương mại một thành viên Việt Tiến bị phạt số tiền 350 triệu đồng/công ty và đình chỉ 9 tháng, do không có báo cáo tác động môi trường được phê duyệt.

Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại Hoàng Thái bị xử phạt 260 triệu đồng và đình chỉ 4,5 tháng do không xây lắp công trình bảo vệ môi trường.

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Ngân bị xử phạt 128 triệu đồng và đình chỉ 3 tháng, do đã có hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày (24 giờ).

Cũng lỗi vi phạm trên cộng với không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành Công ty Sản xuất và Thương mại Vạn Thành bị xử phạt 405 triệu đồng và đình chỉ 4,5 tháng.

Công ty TNHH Sản xuất Giấy Thanh Hà và HTX Cổ phần Long Khánh bị xử phạt số tiền 180 triệu đồng và đình chỉ 4,5 tháng, do không xây lắp công trình bảo vệ môi trường.

Hải Hà