Tại hội nghị, đại diện Kiểm toán Nhà nước Khu vực I công bố các quyết định về kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Bắc Ninh; chuyên đề việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh Bắc Ninh quản lý giai đoạn 2020-2022; hoạt động quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2022; quyết định kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2023 tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 và chuyên đề việc thực hiện chính sách xã hội hóa theo Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề giai đoạn 2015-2021 của tỉnh Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước Khu vực I tiến hành kiểm toán báo cáo kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ tại tỉnh Bắc Ninh; báo cáo kiểm toán chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về đất đai giai đoạn 2017-2021 của tỉnh Bắc Ninh; kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm toán các năm trước chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Thời gian kiểm toán bắt đầu từ ngày 18/9 - 31/10/2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn khẳng định, những năm qua, Kiểm toán Nhà nước đã luôn hỗ trợ tích cực cho tỉnh trong việc xây dựng và điều hành ngân sách địa phương hiệu quả, giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước thấy được những ưu điểm cũng như hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý ngân sách trên địa bàn, từ đó có những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này.

Ông Vương Quốc Tuấn đề nghị các sở, ngành, đơn vị có nội dung được kiểm toán chấp hành nghiêm các quyết định, bố trí cán bộ chuyên môn, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu nhanh chóng, kịp thời, chính xác theo những nội dung đoàn kiểm toán yêu cầu.

Ông Đặng Thế Vinh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị được kiểm toán bố trí cán bộ phù hợp, bám sát nội dung quyết định kiểm toán để cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác.

Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước cyêu cầu từng thành viên trong đoàn kiểm toán chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức làm việc khoa học, hợp lý, không để ảnh hưởng đến công việc chuyên môn; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước, đảm bảo công tâm, khách quan, trung thực.

Hải Hà