Trong tháng 5, kinh tế của tỉnh mặc dù một số ngành gặp khó khăn nhưng vẫn tiếp tục đà hồi phục, một số lĩnh vực có sự tăng trưởng khá như: Nuôi trồng thủy sản, sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 20,88% so tháng 4 và tăng 17,73% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 đạt 10.546 tỷ đồng, tăng 1,09% so với tháng 4 và tăng 11,34% so cùng kỳ 2022.

Lần đầu tiên tỉnh Đồng Tháp đứng đầu cả nước về kết quả giải ngân vốn đầu tư công, với số vốn hơn 2.361 tỷ đồng, đạt 39,34% và đạt 41,84% so với kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao. Giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 chuyển sang là 12,731 tỷ đồng, đạt 14,42%.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, kết quả giải ngân cao phần lớn thuộc về phần vốn bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án. Do đó, trong những tháng còn lại phải tập trung đẩy nhanh khối lượng thi công các công trình đầu tư, giải quyết những khó khăn về cát san lấp để đảm bảo tiến độ giải ngân đề ra.

Trong 5 tháng có 255 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đầu tư là 1.312 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2022 giảm 90 doanh nghiệp.

Thu Huyền