Ký hợp đồng thuê tư vấn xác định giá đất không đúng thẩm quyền

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong định giá đất cụ thể các D.A, khu đô thị và thương mại dịch vụ trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê đất được UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể trong năm 2019 - 2020 trên địa bàn TP Uông Bí.

Đối với D.A khu biệt thự Sông Uông, kết luận thanh tra cho biết, D.A có vị trí tại phường Quang Trung và Trưng Vương, TP Uông Bí. Nguồn gốc trước khi phê duyệt giá là đất ruộng, 1 phần là đất ở, đất vườn tạp; đã bồi thường giải phóng mặt bằng xong.

D.A có diện tích đất xây dựng nhà ở 90.429,42m2; đất thương mại dịch vụ 12.644,48m2. Được chia thành 2 khu: Khu A phía Đông Sông Uông thuộc phường Trưng Vương, có diện tích kinh doanh 47.927,06m2; khu B phía Tây Sông Uông thuộc phường Quang Trung, có diện tích kinh doanh 55.146,84m2. Thời điểm định giá đất tháng 8/2020.

Theo kết luận thanh tra, Công ty Cổ phần Đầu tư và định giá AIC - Việt Nam (gọi tắt là Công ty AIC - Việt Nam) đã được Phòng Tài chính - Kế hoạch TP lựa chọn ký hợp đồng tư vấn (hợp đồng với TP theo quy trình chỉ định thầu rút gọn) để xác định giá đất.

Căn cứ trên các hồ sơ, văn bản của Công ty AIC - Việt Nam, TP Uông Bí, Sở TN&MT, Hội đồng Thẩm định giá đất của tỉnh… tháng 9/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện D.A.

Tiếp đó, tháng 12/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện D.A khu biệt thự Sông Uông. Liên doanh trúng đấu giá toàn bộ diện tích đất (gồm đất ở, đất thương mại dịch vụ) gần 101,8 tỷ đồng, chênh lệch 5 bước giá, với số tiền 1 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND TP Uông Bí, chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và đang triển khai đầu tư theo quy hoạch được duyệt.

Tại D.A này, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh khẳng định, UBND TP Uông Bí ký hợp đồng thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể đối với khu đất có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên (tính theo giá trị bảng giá đất) là không đúng thẩm quyền.

Không chỉ vậy, kết quả xác định doanh thu phát triển để sử dụng cho việc xác định giá đất cụ thể (các ô đất từ 7 đến 12, lô DO 12; các ô từ 8 đến 14, lô DO 13; các ô từ 1 đến 7, lô DO 14; các ô từ 1 đến 5, lô DO 15) trên thực tế bám đường quy hoạch 10,5m. Tuy nhiên, đơn vị tư vấn áp dụng giá của các ô đất bám đường 7,5m để tính cho các ô đất bám mặt đường 10,5m, dẫn đến doanh thu phát triển giảm gần 1,5 tỷ đồng.

Khó hiểu hơn, ô đất thương mại dịch vụ (DV03) ở phường Quang Trung, nhưng đơn vị tư vấn lại xác định “nhầm” vị trí sang phường Trưng Vương. Điều đáng nói, mức giá thuê đất theo quy định tại phường Trưng Vương là 18.054,06 đồng/m2/năm; trong khi đó, ở phường Quang Trung là 31.578,49 đồng/m2/năm.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh khẳng định, trách nhiệm thuộc về Công ty AIC - Việt Nam, UBND TP Uông Bí, Sở TN&MT, Sở Tài chính và Hội đồng Thẩm định giá đất của tỉnh.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân

Đối với việc xác định giá đất D.A đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí (đợt 2), kết luận thanh tra cũng cho biết, nguồn gốc, hiện trạng trước khi phê duyệt giá đất là khu đất trống, chưa thi công hạ tầng kỹ thuật; lô đất có diện tích 37.099,6m2 (trong đó, 9.578,8m2 giao đất ở có thu tiền sử dụng đất; 27.520,8m2 giao đất không thu tiền sử dụng đất).

Sở TN&MT Quảng Ninh thuê đơn vị tư vấn là Công ty AIC - Việt Nam (thực hiện quy trình chỉ định thầu rút gọn) xác định giá tiền sử dụng đất của lô đất để thực hiện D.A.

Căn cứ trên hồ sơ, văn bản của Công ty AIC - Việt Nam, Sở TN&MT, Hội đồng Thẩm định giá đất của tỉnh, ngày 21/9/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng 9.578,8m2 đất ở giao đợt 2 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Công Thành thực hiện D.A.

Theo UBND TP Uông Bí, chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, được giao đất tại thực địa tháng 10/2021; hiện tại, đã cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng theo quy hoạch và đang hoàn thiện hạng mục đường đấu nối với Quốc lộ 18A.

Đoàn thanh tra chỉ rõ, việc xác định giá đất làm cơ sở để Hội đồng Thẩm định giá đất của tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất chưa đồng nhất trong đánh giá tiêu chí lợi thế về độ rộng mặt đường (lợi thế giao thông) đối với các ô đất bám mặt đường rộng 10,5m với tài sản so sánh.

“Như vậy, việc xác định giá đất làm cơ sở để Hội đồng Thẩm định giá đất của tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất để thực hiện D.A này cần phải tổ chức thực hiện rà soát và xây dựng phương án tính tiền sử dụng đất bổ sung theo chỉ đạo của UBND tỉnh… Trách nhiệm thuộc về Công ty AIC - Việt Nam, Sở TN&MT, Sở Tài chính và Hội đồng Thẩm định giá đất của tỉnh” - đoàn thanh tra khẳng định.

Ngoài ra, đối với việc xác định giá đất làm cơ sở để Hội đồng Thẩm định giá đất của tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất để thực hiện D.A đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu dân cư phường Thanh Sơn, TP Uông Bí (giai đoạn 1), Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ rõ, đến thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Gốm Thanh Sơn) chưa thực hiện một số khoản mục chi phí trong dự toán được duyệt số tiền hơn 4,1 tỷ đồng, đã được tính là chi phí phát triển trong phương án giá đất; cần phải theo dõi, đôn đốc việc thanh quyết toán và xử lý thu hồi các khoản mục chi phí không thực hiện (nếu có).

Trước những vi phạm trên, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu thủ trưởng, giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND TP Uông Bí tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan; nhận xét, kết luận để xem xét, xử lý theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong quý II/2022.

Việc xác định giá đất cụ thể được thực hiện theo quy trình chặt chẽ (điều tra, khảo sát xác định giá đất, thông qua hội đồng thẩm định giá đất, quyết định giá đất…) với sự tham gia, giám sát của nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền. Vậy tại sao các vi phạm trong định giá đất tại TP Uông Bí vẫn “lọt” qua mắt được các cơ quan chức năng, chỉ đến khi thanh tra vào cuộc mới được phát hiện ra? Đây là câu hỏi cần được UBND tỉnh Quảng Ninh làm rõ.

Trọng Tài