Trong đó, một đoàn đông người ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn khiếu nại về quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện; một đoàn ở phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn kiến nghị được công nhận hạn mức đất ở theo quy định.

Ngoài ra, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tiếp nhận 150 đơn, gồm 47 đơn khiếu nại, 29 đơn tố cáo, 74 đơn phản ánh, kiến nghị, trong đó Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa chuyển đến 124 đơn, công dân gửi trực tiếp 26 đơn. Số đơn thuộc lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước 95 đơn; đơn thuộc lĩnh vực tư pháp 36 đơn; đơn liên quan đến cán bộ, đảng viên 7 đơn; đơn liên quan đến chế độ chính sách 12 đơn. Số đơn đủ điều kiện xử lý 131 đơn, đã ban hành 18 giấy báo tin, công văn hướng dẫn trả lời cho công dân; chuyển 113 đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định; 19 đơn không đủ điều kiện xử lý xếp lưu theo dõi theo quy định. Đến nay, đã báo cáo kết quả giải quyết 46 vụ việc; đang trong thời hạn giải quyết 62 vụ việc; có 5 vụ việc đến hạn nhưng chưa báo cáo.

Nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị chủ yếu ở 3 nhóm, gồm: Khiếu nại liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện các dự án chiếm 70,2% tổng số đơn khiếu nại); đơn tố cáo liên quan đến các vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, thu, chi tài chính, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; chứng thực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất trái quy định; vi phạm quy chế sinh hoạt đảng, quy chế dân chủ ở cơ sở; đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, bố trí đất ở tái định cư; lấn chiếm đất đai; giải quyết chế độ chính sách; chậm giải quyết đơn của công dân...

                                                                                                   

Văn Thanh