Bà Đinh Thị Chí (tổ 3A, khu 1, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) KN Quyết định giải quyết KN (lần đầu) số 90, ngày 10/1/2023 của Chủ tịch UBND TP Hạ Long liên quan đến việc giải quyết KN về nội dung: Yêu cầu thực hiện miễn, giảm tiền SDĐ khi giao đất có thu tiền SDĐ cho gia đình.

Kết quả xác minh nội dung KN cho thấy, hộ gia đình ông Bùi Đình Phan, bà Đinh Thị Chí (gọi tắt là gia đình bà Đinh Thị Chí) thuộc trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án (D.A) Xây dựng hạ tầng và kinh doanh đất ở phường Hùng Thắng và D.A Chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực hồ điều hòa Ao Cá - Kênh Đồng tại phường Hùng Thắng và phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (gọi tắt là D.A).

Theo đó, UBND TP Hạ Long đã xem xét và đồng ý giao 1 ô đất ở có thu tiền SDĐ cho gia đình bà Đinh Thị Chí tại Văn bản số 7534, ngày 19/8/2021.

Gia đình bà được giao ô đất số 05, Lô LK10, khu tái định cư và khu tự xây Hùng Thắng tại phường Hùng Thắng; diện tích 63,5m2; giá thu tiền SDĐ là 36.190.000 đồng/m2 (giá giao đất theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh).

Chi Cục Thuế TP Hạ Long đã có các thông báo về việc nộp tiền SDĐ và lệ phí trước bạ nhà, đất với số tiền SDĐ gần 2,3 tỷ đồng; lệ phí trước bạ nhà, đất gần 11,5 triệu đồng. Bà Đinh Thị Chí đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngày 14/12/2021, bà Chí có đơn kiến nghị về việc xin được miễn giảm tiền SDĐ và cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ để xây dựng nhà ở tại ô đất trên, với lý do: Gia đình thuộc diện Nhà nước thu hồi hết nhà ở và đất; có điều kiện kinh tế quá khó khăn và là gia đình có công với đất nước.

Ngày 15/12/2021, UBND phường Hùng Thắng đã có Văn bản số 797 về việc giải quyết đơn của bà Chí, với nội dung: Hộ gia đình bà Đinh Thị Chí được hưởng chế độ thờ cúng liệt sỹ; có hoàn cảnh kinh tế khó khăn do bị thu hồi hết phần đất và nhà ở; hiện nay, gia đình bà đã được TP Hạ Long xét được mua 1 ô đất tái định cư (ô số 05, LK10, khu tái định cư và khu tự xây Hùng Thắng).

Theo nội dung đơn, ông Bùi Đình Báu (Liệt sỹ), là anh trai của ông Bùi Đinh Phan (chồng bà Chí). Do đó, xác định, ông Phan không phải là thân nhân liệt sỹ theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02, ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mặt khác, hộ gia đình bà Đinh Thị Chí thuộc trường hợp thu hồi đất để thực hiện D.A. Gia đình bà đã được UBND TP Hạ Long xem xét đồng ý giao 1 ô đất ở có thu tiền SDĐ. Đây là trường hợp giao đất có thu tiền SDĐ khi thu hồi đất thực hiện DA, không phải trường hợp chính sách giao đất cho người có công.

Từ các lý do trên xác định, gia đình bà Đinh Thị Chí không thuộc đối tượng hưởng miễn hoặc giảm tiền SDĐ theo chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Trước đó, TP Hạ Long, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh cũng đã có văn bản xin ý kiến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đối với trường hợp bà Đinh Thị Chí. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng cho biết, căn cứ theo quy định và giấy tờ liên quan, đề nghị giảm tiền SDĐ của bà Chí là chưa có cơ sở.

Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu, kết quả xác minh và quy định của pháp luật, UBND tỉnh Quảng Ninh thấy rằng, KN của bà Đinh Thị Chí đối với Quyết định số 90, ngày 10/1/2023 của Chủ tịch UBND TP Hạ Long về nội dung: Không thực hiện miễn, giảm tiền SDĐ khi giao đất có thu tiền SDĐ cho gia đình bà là KN sai.

Từ nhận định và căn cứ trên, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định không chấp nhận KN của bà Đinh Thị Chí.

Trọng Tài