Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kết luận số 4705/KL-UBND thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Mai Sơn giai đoạn năm 2010 - 2018. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh có Công văn số 06/TTr-NV.III chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để điều tra làm rõ hành vi vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất trồng rừng.

Bên cạnh đó, qua thanh tra công tác quản lý đất đai tại thôn Văn Sơn và Thanh Cảm, xã Tân Tiến, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố vụ việc ban lãnh đạo thôn Văn Sơn và Thanh Cảm, xã Tân Tiến qua các thời kỳ từ năm 1993 đến nay đã giao 291 trường hợp, với diện tích 109.744,5m2 trái quy định Luật Đất đai và thu, chi trái quy định 2.252.288.000 đồng.

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng chuyển 1 vụ việc, 2 đối tượng là Nguyễn Xuân Vượng, nguyên trưởng thôn Nham Sơn, xã Đồng Phúc tự ý lấy tiền của nhân dân với tổng số tiền 60 triệu đồng để nâng thời hạn hợp đồng và cho phép khai thác đất sản xuất gạch đối với Công ty TNHH Thắng Lợi, chiếm đoạt 500m2 đất ruộng rạch cầu Dõng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hiệp Hòa 1 vụ việc, 2 đối tượng là Nguyễn Tiến Dinh, Phó Chủ tịch HĐND xã Thường Thắng giai đoạn năm 2010 - 2015 là thủ quỹ xã đã vi phạm nguyên tắc, không hạch toán qua sổ sách số tiền sử dụng đất trên 400 triệu đồng và Nguyễn Thị Bích Phượng, công chức văn phòng thống kê UBND xã Thường Thắng thu tiền sử dụng đất của công dân 44,8 triệu đồng chiếm dụng cá nhân không nộp vào ngân sách.

Đối với hoạt động điều tra của cơ quan công an, theo thống kê, việc tiếp nhận và thanh tra, giải quyết tố cáo có nội dung liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, gồm: Tổng số đơn tiếp nhận thụ lý là 31 tin; kết quả giải quyết được 25 tin, trong đó 6 tin đã khởi tố vụ án hình sự, 16 tin không khởi tố vụ án hình sự, 3 tin đã tạm đình chỉ giải quyết tin báo.

Về tiếp nhận điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng, tổng số án kiểm sát điều tra 9 vụ/18 bị can, gồm các tội danh: Tham ô tài sản 3 vụ/5 bị can; lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản 2 vụ/2 bị can; lạm quyền trong khi thi hành công vụ 3 vụ/10 bị can và 1 bị can bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; 1 vụ giả mạo trong công tác và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Qua xử lý vụ việc tham nhũng, cơ quan chức năng đã phát hiện thiệt hại tài sản tham nhũng và thiệt hại do tham nhũng gây ra là 1.622 triệu đồng bằng tiền mặt và ngoại tệ, tài sản quy ra tiền mặt. Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã thu hồi, bồi thường là 1.107 triệu đồng, được tự nguyện khắc phục.

Hoàng Long