Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định số 10159/QĐ-UBND về việc thu hồi 309,8m2 đất tại toàn phần thửa đất số 124, tờ bản đồ địa chính số 29, thuộc phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn của hộ bà Phan Thị Phượng ở số nhà 22 đường Tú Xương, thành phố Quy Nhơn. Lý do thu hồi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.

Không đồng ý với phương án tính toán bồi thường của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, bà Phan Thị Phượng khiếu nại yêu cầu bồi thường đất ở đối với thửa đất số 124A, tờ bản đồ số 29, diện tích 309,8m2 tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định đã trả lời tại Văn bản số 822/TTPTQĐ-BTGPMB ngày 08 tháng 12 năm 2022 về việc trả lời đơn của bà Phan Thị Phượng, với nội dung: “Việc bà Phan Thị Phượng yêu cầu bồi thường đất ở đối với thửa đất số 124A, tờ bản đồ số 29, diện tích 309,8m2 tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn do bị thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn là không có cơ sở để xem xét, giải quyết”.

Không đồng ý với nội dung trả lời của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, bà Phan Thị Phượng gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ công tác liên ngành (theo Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2023 và Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) kiểm tra, rà soát vụ việc, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc của hộ bà Phan Thị Phượng; đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại, cho thấy: Việc bà Phan Thị Phượng khiếu nại yêu cầu bồi thường đất ở và giao đất tái định cư do Nhà nước thu hồi thửa đất số 124A, tờ bản đồ số 29, diện tích 309,8m2 của hộ gia đình bà tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn để thực hiện dự án mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn là không có cơ sở để xem xét.

Căn cứ theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được Văn phòng Công chứng Thanh Bình chứng nhận ngày 05 tháng 5 năm 2011, số công chứng 1929, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD thì bà Phan Thị Phượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Thanh Tâm và bà Lê Thị Huệ, diện tích 309,8m2 đất trồng cây hàng năm khác và Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn về thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00381 do Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn cấp ngày 13 tháng 9 năm 2011 cho bà Phan Thị Phượng (kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2017, Giấy chứng nhận số CH00381 nêu trên không còn giá trị pháp lý), Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đã tính toán bồi thường đất trồng cây hàng năm khác cho bà Phan Thị Phượng với tổng số tiền 50.435.440 đồng và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2022 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho một số hộ dân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng thực hiện dự án mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (đợt 1) trong đó hộ gia đình bà Phan Thị Phượng được bồi thường với số tiền 50.435.440 đồng là đúng theo quy định của pháp luật.

Mặc khác, hộ gia đình bà Phan Thị Phượng bị thu hồi diện tích 309,8m2 đất trồng cây hàng năm khác là đất nông nghiệp (không phải là đất ở) nên không đủ điều kiện để được giao đất tái định cư theo Điều 42 Quyết định số 04/2019/QĐ- UBND ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

Từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 19 tháng 09 năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã công nhận và giữ nguyên phương án bồi thường, hỗ trợ của hộ bà Phan Thị Phượng ở số nhà 22 đường Tú Xương, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn do ảnh hưởng dự án mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.

Trong thời hạn luật định, bà Phan Thị Phượng không đồng ý với quyết định này có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật.

Huyền Anh