Ngày 24 tháng 5 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định số 2866/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Trương Ngọc Hiếu ở tổ 48, khu vực 9A, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, với nội dung: “Không công nhận toàn bộ nội dung đơn của ông Trương Ngọc Hiếu khiếu nại yêu cầu giải quyết bán cho hộ gia đình ông 01 lô đất tái định cư để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống do ảnh hưởng Dự án Chỉnh trang đô thị khu dân cư tổ 48, khu vực 9A, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn”.

Không đồng ý kết quả giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn, ông Trương Ngọc Hiếu gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh và rà soát hồ sơ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 6279/UBND-TD ngày 30 tháng 8 năm 2023, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại với ông Trương Ngọc Trung và bà Tôn Thị Hòa (cha, mẹ của ông Trương Ngọc Hiếu) vào ngày 07 tháng 9 năm 2023.

Tại buổi đối thoại đại diện các cơ quan tham dự thống nhất với kết quả kiểm tra, xác minh và đề xuất giải quyết khiếu nại đối với ông Trương Ngọc  Hiếu. Theo đó: “Không công nhận nội dung khiếu nại của ông Trương Ngọc Hiếu. Đồng thời, công nhận Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Trương Ngọc Hiếu là đúng theo quy định của pháp luật”.

Ông Trương Ngọc Trung và bà Tôn Thị Hòa không đồng ý với kết quả đối thoại.

Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, xác minh về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, đối chiếu với các quy định của pháp luật, kết quả đối thoại, lãnh đạo tỉnh Bình Định kết luận: Ông Trương Ngọc Hiếu không có tài sản bị ảnh hưởng Dự án Chỉnh trang đô thị khu dân cư tổ 48, khu vực 9A, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Ngôi nhà bà Nguyễn Thị Phải và ông Trương Ngọc Hiếu (cháu bà Nguyễn Thị Phải) đang khiếu nại do ông Trương Ngọc Trung (là con bà Nguyễn Thị Phải, cha của Trương Ngọc Hiếu) chiếm đất nhánh sông Hà Thanh, đất do Ủy ban nhân dân phường Đống Đa quản lý. 

Thời điểm xây dựng nhà bị lập Biên bản vi phạm và Ủy ban nhân dân phường Đống Đa đã thực hiện cưỡng chế tháo dỡ, khắc phục hậu quả nhiều lần (do ông Trương Ngọc Trung và bà Nguyễn Thị Phải tái phạm). Tại thời điểm kiểm kê tài sản bị ảnh hưởng Dự án Chỉnh trang đô thị khu dân cư tổ 48, khu vực 9A, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn thì hộ ông Trương Ngọc Hiếu không có hiện trạng nhà cửa, vật kiến trúc bị ảnh hưởng bởi Dự án. Thửa đất số 123, tờ bản đồ số 4, diện tích 61,8m2 đo đạc trong dự án là vị trí công trình xây dựng vi phạm đã bị cưỡng chế tháo dỡ. 

Do đó, việc ông Trương Ngọc Hiếu khiếu nại yêu cầu giải quyết bán cho hộ gia đình ông 01 lô đất tái định cư để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống do ảnh hưởng Dự án Chỉnh trang đô thị khu dân cư tổ 48, khu vực 9A, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2023 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Trương Ngọc Hiếu là đúng quy định.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, ngày 19 tháng 09 năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Trương Ngọc Hiếu ở tổ 48, khu vực 9A, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh giao Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn tổ chức công bố và giao Quyết định này đến hộ ông Trương Ngọc Hiếu trong thời hạn 07 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

Trong thời hạn luật định, ông Trương Ngọc Hiếu không đồng ý với quyết định này có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật.

Huyền Anh