Ông Trạc cùng vợ là bà Nguyễn Thị Lan KN Quyết định 73, ngày 19/1/2018 và Quyết định 335, ngày 19/9/2018 của UBND huyện Gia Bình về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gia Bình.

Trước đó, nội dung KN này đã được Chủ tịch UBND huyện Gia Bình giải quyết tại Quyết định số 597, ngày 14/6/2023. Tuy nhiên, công dân không nhất trí và có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo ông Trạc, diện tích đất nông nghiệp được giao lâu dài của gia đình tại xứ đồng Vật Tư theo tiêu chuẩn là 540m2, tổng diện tích thu hồi là 573m2. UBND huyện đã bồi thường, hỗ trợ tổng diện tích 573m2. Trong đó, bồi thường, hỗ trợ 438m2 đất nông nghiệp giao lâu dài; 135m2 đất nông nghiệp tạm giao là không đúng. Gia đình ông phải được bồi thường toàn bộ diện tích 573m2 theo đất nông nghiệp giao lâu dài.

Ông Trạc cũng cho rằng, UBND huyện Gia Bình chưa bồi thường, hỗ trợ 72m2 đất nông nghiệp được giao lâu dài tại xứ đồng Vật Tư theo tiêu chuẩn gia đình liệt sỹ.

Kết quả xác minh nội dung KN (lần 2) cho thấy, theo tiêu chuẩn giao ruộng năm 1988, gia đình ông Trạc được giao 300m2; gia đình cụ Thục (bố đẻ ông Trạc) được giao 240m2 tại xứ đồng Vật Tư (tổng diện tích 540m2 do vợ chồng ông Trạc sử dụng và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ).

Đối với diện tích 72m2 thờ cúng liệt sỹ, theo Kế hoạch 333, ngày 27/5/1988 của UBND tỉnh Hà Bắc về giao đất làm kinh tế hộ gia đình theo Nghị quyết 337, ngày 12/5/1988 của HĐND tỉnh, đối với gia đình liệt sỹ chỉ giao cho bố, mẹ, vợ, con có khả năng lao động, không giao cho anh, chị, em và cháu.

Gia đình cụ Thục có liệt sỹ Nguyễn Xuân Thiêm (chú ruột cụ Thục). Liệt sỹ Thiêm chưa có vợ, con; việc thờ cúng do cụ Thục đảm nhận. Tại thời điểm giao đất năm 1988, bố, mẹ thân sinh ra liệt sỹ Thiêm không còn sống. Vì vậy, gia đình cụ Thục, ông Trạc không thuộc đối tượng được giao đất cho gia đình liệt sỹ.

Theo các tài liệu xác minh, diện tích thực tế sử dụng theo bản trích đo địa chính khu đất thu hồi để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường nội thị tuyến số 4, khu trung tâm huyện lỵ Gia Bình, hộ ông Trạc sử dụng thửa đất số 82, diện tích 569,5m2.

Theo sổ theo dõi thu sản phẩm do thôn Hương Vinh cung cấp và kết quả xác minh của UBND huyện Gia Bình, diện tích đất giao thầu của các hộ gia đình thuộc thôn Hương Vinh không giao theo thửa ruộng riêng mà là diện tích còn lại sau khi trừ đi diện tích được giao lâu dài.

“Vì vậy, trong cùng 1 thửa đất của các hộ gia đình, vừa có diện tích đất nông nghiệp giao lâu dài, vừa có diện tích đất nông nghiệp tạm giao. Nên hộ ông Trạc không đủ điều kiện được bồi thường toàn bộ diện tích 573m2 đất nông nghiệp bị thu hồi theo loại đất giao lâu dài” - quyết định giải quyết KN nêu rõ.

Giai đoạn 1993 - 1995, các hộ gia đình, cá nhân thôn Hương Vinh được xét giao đất nông nghiệp đã được UBND huyện Gia Bình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hộ ông Trạc cũng được xét duyệt như những hộ khác. Thời điểm năm 2018, tài liệu, giấy tờ liên quan đến kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ ông Trạc không tìm thấy; giữa tài liệu, chứng cứ thu thập và do ông Trạc cung cấp không đồng nhất. Dẫn đến, khó khăn trong xác minh nguồn gốc, điều kiện được bồi thường, hỗ trợ đất.

Tổng diện tích đất nông nghiệp hộ ông Trạc sử dụng tại xứ đồng Vật Tư bị thu hồi qua 2 dự án là 573m2. Trong đó, diện tích đã được bồi thường, hỗ trợ theo loại đất nông nghiệp giao lâu dài 438m2; bồi thường, hỗ trợ theo loại đất tạm giao 135m2.

Đối chiếu với tiêu chuẩn giao ruộng năm 1988, diện tích đủ điều kiện được bồi thường theo loại đất giao lâu dài của hộ ông Trạc còn thiếu 102m2.

Từ thực tế trên, căn cứ quy định của pháp luật, UBND tỉnh Bắc Ninh kết luận, Quyết định 73, ngày 19/1/2018 và Quyết định 335, ngày 19/9/2018 của UBND huyện Gia Bình về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gia Bình đã phê duyệt không đúng diện tích đủ điều kiện bồi thường theo loại đất giao lâu dài của hộ ông Trạc. Công dân KN 2 quyết định trên là có căn cứ.

Quyết định 597, ngày 14/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Gia Bình về việc giải quyết đơn KN của ông Trạc đã xác minh và kết luận diện tích bồi thường còn thiếu của hộ ông Trạc 102m2 là đúng.

Tuy nhiên, nội dung: “Đối với diện tích 102m2 đất nông nghiệp giao làm kinh tế hộ gia đình năm 1988 tại xứ đồng Vật Tư tính còn thiếu so với tiêu chuẩn được hưởng của hộ ông Nguyễn Xuân Trạc, tính chuyển ghép vào diện tích 365,3m2 đất nông nghiệp trồng lúa tại thửa 222, tờ bản đồ số 33, xứ đồng Gốc Giá, thôn Hương Vinh, hiện hộ gia đình ông Trạc, bà Lan đang sử dụng” chưa phù hợp, chưa chặt chẽ với quy định về bồi thường, hỗ trợ.

UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định, thống nhất với Quyết định 597, ngày 14/6/2023 của UBND huyện Gia Bình đối với nội dung kết luận diện tích đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ còn thiếu của hộ ông Trạc.

Đối với phần diện tích đất nông nghiệp đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ còn thiếu, yêu cầu UBND huyện Gia Bình ban hành quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ bổ sung theo quy định.

Hải Hà