Căn cứ quy định của pháp luật và trên cơ sở xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Đàm Thị Mơ.

Lý do đình chỉ: Ngày 14/9/2023, bà Đàm Thị Mơ ký đơn xin rút đơn khiếu nại (có xác nhận của Trưởng thôn Thất Gian và UBND xã Châu Phong).

Trước đó, bà Mơ khiếu nại Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 5/10/2020 của UBND huyện Quế Võ (nay là thị xã Quế Võ) về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Châu Phong; trong đó, có thửa đất số 11, diện tích 617m2 và thửa đất số 15, diện tích 1.635m2, tờ bản đồ địa chính số 25, xã Châu Phong, của gia đình bà.

Nội dung khiếu nại trên đã được Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ giải quyết lần đầu tại Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 6/7/2023.

Hải Hà