Đoàn Thanh sát an toàn hàng không của ICAO gồm 07 thành viên, do ông Ousman Kemo Manjang làm Trưởng đoàn, đến từ các quốc gia: Gam-bi-a, Gha-na, Trung Quốc, Thổ Nhỹ Kỳ, Italia, Ga-bông và Ả rập Xê út.

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục HKVN ông Đinh Việt Thắng đã nêu ý nghĩa quan trọng của Chương trình USOAP-CMA Audit trong việc giúp các quốc gia nâng cao năng lực giám sát của hệ thống an toàn quốc gia, đảm bảo cho hoạt động về hàng không dân dụng an toàn, hiệu quả và thông suốt nhằm thực hiện được mục tiêu hàng đầu của ICAO là đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng không quốc tế trên toàn thế giới.

Trước đó, ngày 12/10/2011, Cục HKV và Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã ký bản ghi nhớ (MOU) về chương trình giám sát an toàn hàng không toàn cầu (USOAP) theo phương thức giám sát liên tục (CMA).

Trên cơ sở MOU ký năm 2011, ICAO đã tiến hành các đợt đánh giá an toàn hàng không tại Việt Nam theo Chương trình Đánh giá kiểm chứng (ICAO Coordinated Validation Mission-ICVM) vào các năm 2011 và 2016.

Theo kế hoạch ICVM tiếp tục được thực hiện vào năm 2020, tuy nhiên đã bị hủy do bùng phát đại dịch Covid-19. Chương trình Đánh giá kiểm chứng tích hợp (Intergrated Validation Activities- IVAs) dự kiến được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2020 cũng bị hoãn lại do dịch bệnh.

Qua các đợt ICVM, Cục HKVN đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch khắc phục các khuyến cáo mà Đoàn Thanh sát chỉ ra đã giúp cho hệ thống giám sát an toàn hàng không của Cục HKVN được cải thiện rõ rệt trên các lĩnh vực, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động hàng không tại Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt Luật Hàng không Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung để đáp ứng được yêu cầu của ICAO, như về thành lập cơ quan điều tra tai nạn độc lập; thẩm quyền qui định các trường hợp được miễn trừ...

Đợt thanh sát lần này sẽ thực hiện toàn diện trên 08 lĩnh vực trọng yếu: Hệ thống pháp luật (LEG); cơ cấu tổ chức (ORG); cấp phép nhân viên (PEL); khai thác tàu bay (OPS); đủ điều kiện bay của tàu bay (AIR); điều tra tai nạn (AIG); quản lý hoạt động bay (ANS) và quản lý cảng hàng không sân bay (AGA) với một hệ thống các câu hỏi (PQ) mới, trong đó tập trung vào các câu hỏi có tính chất ưu tiên (PPQ). Đây là một thách thức không nhỏ đối với các quốc gia.

Theo kế hoạch, đợt thanh sát an toàn hàng không tại Việt Nam của Đoàn sẽ được tiến hành từ ngày 15/5 đến ngày 27/5/2024.

TQ