TP Hồ Chí Minh:

Kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Lê Tấn Hùng

Cập nhật: 12/01/2019 09:07

(Thanh tra) - Ông Lê Tấn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (SAGRI) vừa bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

Kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Lê Tấn Hùng
Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên. Ảnh: CN

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại SAGRI.

Theo thông báo, trên cơ sở kết luận của Thanh tra TP và các quyết định của Chủ tịch UBND TP về thi hành kỷ luật người quản lý doanh nghiệp tại SAGRI, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chỉ đạo các tổ chức đảng có liên quan tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật về Đảng đối với các cá nhân là cán bộ của SAGRI.

Các cá nhân này đã có vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về kế toán trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hạch toán và quyết toán kinh phí hợp đồng tham quan, học tập cho cán bộ công nhân viên trong năm 2016, 2017.

Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Tấn Hùng, Bí thư Đảng ủy, thành viên không chuyên trách Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc SAGRI.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Thúy, Đảng ủy viên, Giám đốc Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng SAGRI.

Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại SAGRI, trước đó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Tấn Hùng và bà Nguyễn Thị Thúy. Tuy nhiên, do nhận thấy mức kỷ luật này chưa phù hợp với sai phạm nên sau đó UBND TP đã xem xét lại và đã nâng mức kỷ luật lên cảnh cáo.

Cảnh Nhật

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica