Bộ Công Thương:

Chốt thời hạn phương án xử lý 12 dự án kém hiệu quả, thua lỗ

Cập nhật: 06/02/2017 21:58

(Thanh tra) - Từ nay đến ngày 10/2/2017, các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ Công Thương đang có những dự án kém hiệu quả phải báo cáo khó khăn, tồn tại cũng như phương án giải quyết khả thi nhất.

Chốt thời hạn phương án xử lý 12 dự án kém hiệu quả, thua lỗ
Nhà máy xơ sợi Đình Vũ được đầu tư nghìn tỷ nhưng làm ăn thua lỗ triền miên (ảnh ĐV)

Ban chỉ đạo Bộ Công Thương về xử lý các vấn đề tồn tại ở các dự án lớn chậm tiến độ, kém hiệu quả vừa đưa ra yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ quản lý phải tiến hành rà soát lại các phương án xử lý, giải quyết các khó khăn tồn tại của dự án, doanh nghiệp và từ đó đề xuất phương án khả thi nhất để báo cáo Ban chỉ đạo Bộ Công Thương.

Trong phương án đề xuất cần đưa ra các kiến nghị đề xuất tập trung vào cơ chế tài chính, tiền tệ; cơ chế giải pháp về thị trường; cơ chế giải pháp về quản trị doanh nghiệp. Hoàn thành báo cáo và gửi về Bộ Công Thương chậm nhất ngày 4/2/2017.

Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ chuyên ngành lập báo cáo tổng thể về 12 dự án báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương trước ngày 10/2/2017.

Báo cáo được lập theo kết cấu như sau: Báo cáo tài chính theo từng dự án cụ thể, bao gồm các nội dung chính, khái quát chung về dự án; các khó khăn, tồn tại hiện nay; phương án xử lý và phân tích lý do đề xuất phương án; các kiến nghị. Trong báo cáo tổng hợp sẽ gồm phụ lục báo cáo của các Tập đoàn, Tổng công ty về 12 dự án.

Ngoài ra, người đứng đầu Ban chỉ đạo Bộ Công Thương yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức đối với các dự án. Khi tổ chức kiểm điểm đề nghị tập đoàn tổng công ty mời thêm thành phần Ban Nội chính - Văn phòng Chính phủ, Tổng cục, Cục, Vụ chuyên ngành, Vụ tổ chức cán bộ và Thanh tra Bộ.

Các dự án thua lỗ, kém hiệu quả thuộc quản lý của Bộ Công Thương gồm: Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ; Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam; Dự án nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2; Nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất; Nhà máy đạm Ninh Bình, đạm Hà Bắc, đạm DAP Lào Cai, DAP Hải Phòng, Ethanol Bình Phước, Ethanol Phú Thọ; Nhà máy đóng tàu Dung Quất; Dự án liên doanh giữa đối tác mỏ Quý Sa và Nhà máy gang thép Lào Cai.

Quang Đôngcheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica