Tránh đánh thuế hai lần với Pa-na-ma

Cập nhật: 18/11/2014 11:12

(Thanh tra) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc ký kết Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pa-na-ma về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.


Chính phủ ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Tài chính ký Hiệp định nêu trên với đại diện có thẩm quyền phía Pa-na-ma. 


Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục ủy quyền theo quy định hiện hành.

Ngọc Hoàng


cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica