Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Cập nhật: 13/08/2019 10:50

(Thanh tra) - Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC chính thức thông báo việc phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 50/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/08/2019.

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 27/08/2019 đến ngày 16/09/2019.

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica