LienVietPostBank bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc mới

Cập nhật: 01/06/2019 12:12

(Thanh tra) - Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank – LPB) vừa công bố bổ nhiệm một loạt nhân sự cao cấp của ngân hàng.

LienVietPostBank bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc mới
Phó Tổng Giám đốc Hoàng Văn Phúc kiêm Giám đốc Khối Văn phòng LienVietPostBank vừa có quyết định bổ nhiệm

Theo đó, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc - Giám đốc Khối Văn phòng giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Văn phòng kể từ ngày 1/6/2019.

Ông Hoàng Văn Phúc tiếp tục kiêm nhiệm vụ Trợ lý Phó Chủ tịch thường trực HĐQT/TGĐ.

Ngân hàng cũng quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Bích Lộc kể từ ngày 1/6/2019.

Đồng thời, điều chuyển và bổ nhiệm ông Lê Anh Tùng- Phó Giám đốc chi nhánh Đông Đô kiêm Giám đốc Phòng Giao dịch lớn Cầu Giấy giữ chức Phó Tổng  Giám đốc kiêm Giám đốc khối Giám sat kinh doanh và xử lý nợ kể từ ngày 1/6.

Với quyết định này, ban Tổng Giám đốc LienVietPostBank sẽ có 16 thành viên với 15 Phó Tổng Giám đốc và một Tổng Giám đốc là ông Phạm Doãn Sơn.

Vừa qua,tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019, ông Phạm Doãn Sơn, Tổng Giám đốc Ngân hàng LienVietPostBank cho biết năm 2018 ngân hàng đã đạt được tất cả mục tiêu đề ra.

Tính đến thời điểm 31/12/2018, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của ngân hàng đều có sự tăng trưởng so với năm 2017. Theo đó, tổng tài sản đạt 175.095 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 10.201 tỷ đồng; huy động vốn thị trường 1 đạt 138.229 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang bán lẻ, huy động bán lẻ tăng trưởng mạnh và chiếm tỷ trọng cao trong tổng guy động vốn, do đó nguồn vốn ổn định, bền vững hơn, giảm sự phụ thuộc vào các khách hàng lớn.

Năm 2018, các hoạt động dịch vụ của LienVietPostBank đạt được nhiều kết quả tích cực, thu dịch vụ đạt mức cao nhất trong 10 năm hoạt động của ngân hàng, trong đó thu phí đại lý bảo hiểm tăng trưởng mạnh, chiếm 56% tổng thu thuần dịch vụ.

Năm 2019, LienVietPostBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng, tăng 8,5%, huy động thị trường I dự kiến 165.000 tỷ đồng, tăng 19%, lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng, tăng 57% so với năm 2018, đồng thời sẽ phát triển và khai thác có hiệu quả mạng lưới, phủ kín các quận, huyện toàn quốc.

 Nguyễn Điểm

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica