Trung ương thông qua nghị quyết xây dựng đội ngũ cán bộ, cải cách tiền lương, BHXH

Cập nhật: 12/05/2018 13:04

(Thanh tra) - Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất thông qua 3 nghị quyết quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).

Trung ương thông qua nghị quyết xây dựng đội ngũ cán bộ, cải cách tiền lương, BHXH
Toàn cảnh hội nghị Trung ương 7

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 12/5.

Tại hội nghị lần này, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, các Ủy viên Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quan trọng vào các đề án, báo cáo.

Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. 

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất thông qua 3 nghị quyết quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).

Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã thành công tốt đẹp.

Kết quả của Hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương, chắc chắn sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng mà toàn Đảng, toàn dân đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nửa đầu của nhiệm kỳ Khóa XII, góp phần tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, mỗi Ủy viên Trung ương, trên từng cương vị công tác của mình, hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần này, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Hương Giang 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica