Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó Chủ tịch UNBND TP Thủ Đức cho biết, theo chỉ đạo của Trung ương và TP HCM, trong số 49 trường hợp có tính chất đặc thù tại dự án xây dựng Khu Công nghệ cao TP, có 43 trường hợp được mua nền đất tại các khu tái định cư theo chính sách hỗ trợ bổ sung.

Qua công tác vận động, tuyên truyền về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung, đến nay đã có 18 hộ đồng ý nhận 33 nền đất tại khu tái định trên địa bàn TP Thủ Đức.

Sau khi các hộ gia đình, cá nhân đã đồng ý nhận nền đất tái định cư và thực hiện các quy trình theo quy định, địa phương sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Các hộ dân có nhu cầu xây dựng nhà ở có thể xây dựng theo khả năng kinh tế của gia đình, không nhất thiết phải xây dựng theo thiết kế chung của khu, song phải đảm bảo những điều kiện quy định cơ bản. Người dân sẽ được UBND TP Thủ Đức tạo điều kiện thuận lợi trong việc lập hồ sơ, thủ tục về cấp phép xây dựng cũng như giới thiệu mẫu nhà phù hợp cho bà con tiến hành xây nhà ở.

Trước đó, thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, TP HCM đã chỉ đạo TP Thủ Đức bồi thường bổ sung cho các hộ dân nằm trong khu vực 4,3ha thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ dân trong khu 4,3 ha phường An Khánh (các hộ dân nằm ngoài ranh Khu Đô thị mới Thủ Thiêm). Qua thống kê, có 331 trường hợp bị ảnh hưởng.

Hơn 80% các hộ dân đã đồng thuận với chính sách bồi thường bổ sung của TP HCM. Trong đó, 48 hộ dân đã nhận Giấy chứng nhận, nhận nền và xây nhà ở.

Chương trình nhằm động viên, khích lệ, ghi nhận các hộ gia đình, cá nhân đã chấp hành tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Qua đó, vận động các trường hợp còn lại chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung, phối hợp UBND TP Thủ Đức hoàn thành việc giao nhà ở, đất ở để ổn định cuộc sống.

Mai Mười