Điển hình, Công ty CP Than Cao Sơn có sản lượng khai thác than cao nhất trong tập đoàn. Năm 2023, tập đoàn giao Công ty CP Than Cao Sơn khai thác trên 4,4 triệu tấn than (đóng góp trên 10% sản lượng cho TKV).

Bước vào thực hiện mục tiêu năm, công ty gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Thời điểm từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 8/2023, hoạt động khai thác của mỏ Than Cao Sơn phải tạm dừng hoạt động để chờ giấy phép dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất mỏ Than Cao Sơn.

Ngày 5/8/2023, Công ty CP Than Cao Sơn tổ chức khởi công dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất mỏ Than Cao Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư 1.829 tỷ đồng; công suất khai thác 4,5 triệu tấn than nguyên khai/năm với trữ lượng than khai thác 51,9 triệu tấn. Đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Công ty CP Than Cao Sơn cũng như TKV nhằm tăng sản lượng than khai thác của tập đoàn.

Từ khi dự án mới đưa vào hoạt động, Công ty CP Than Cao Sơn đã nhanh chóng sắp xếp, củng cố nhân lực, phương tiện khai thác… đẩy cao nhịp độ sản xuất. Đặc biệt, những tháng cuối năm, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, Công ty CP Than Cao Sơn tập trung tối đa cao độ cho sản xuất, đẩy mạnh sản lượng than và đất đá tăng từ 12-15% kế hoạch. Kết thúc 10 tháng năm 2023, Than Cao Sơn khai thác được 3,9 triệu tấn, đạt hơn 86,6% kế hoạch năm.

Cùng với Công ty CP Than Cao Sơn, hiện các đơn vị của TKV đang phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu đã đề ra.

Riêng tháng 10, TKV đã sản xuất 2,86 triệu tấn than nguyên khai; 104.000 tấn khoáng sản Alumin quy đổi; 16.000 tấn Amon Nitrat; 5.750 tấn tinh quặng đồng; 780 tấn kẽm thỏi; 6.500 tấn thuốc nổ... Ngoài ra, TKV sản xuất, bán 890 triệu kWh điện.

Tính tổng 10 tháng của năm 2023, các lĩnh vực sản xuất điện, khoáng sản của TKV đều hoàn thành kế hoạch. 31,5 triệu tấn than nguyên khai đã được sản xuất, đạt 80,6% kế hoạch năm; than tiêu thụ đạt 40,24 triệu tấn, bằng 87% kế hoạch và bằng 101% so với cùng kỳ. Trong đó, than tiêu thụ cho các hộ điện đạt 33,11 triệu tấn, tăng 3,86 triệu tấn so với cùng kỳ; điện sản xuất được 7,58 tỷ kWh, đạt 79% kế hoạch năm và bằng 110% so cùng kỳ.

Những kết quả đó đã đưa doanh thu toàn TKV trong 10 tháng ước đạt hơn 138.600 tỷ đồng. Trong đó, nộp ngân sách Nhà nước 22.500 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến khoảng 4.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động trên 15,9 triệu đồng/người/tháng.

Bước vào tháng 11, theo kế hoạch, TKV sẽ sản xuất 2,76 triệu tấn than nguyên khai; 118.000 tấn Alumina; 2.200 tấn đồng tấm; kẽm thỏi 650 tấn; 980 triệu Kwh điện. Bóc xúc đất đá 15,5 triệu m³; đào lò 23.205m; tiêu thụ hơn 4,2 triệu tấn…

“Để hoàn thành kế hoạch đã đặt ra, các đơn vị của TKV sẽ tiếp tục chủ động, bám sát chỉ đạo điều hành sản xuất, tiêu thụ của tập đoàn và nhu cầu thị trường, cân đối sản xuất, tiêu thụ phù hợp. Đặc biệt, chú trọng thực hiện tốt công tác an toàn lao động, công tác bảo vệ, phòng chống cháy nổ, phòng chống bụi trong mùa hanh khô, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, môi trường trong sản xuất.

Đối với các đơn vị sản xuất lộ thiên tiếp tục tháo gỡ, ưu tiên cho các đơn vị khó khăn. Riêng khối sàng tuyển, chế biến than sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất than nguyên khai, than pha trộn, chế biến, tăng sản lượng, đáp ứng tiêu thụ. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thành các công trình môi trường theo tiến độ đã giao” - TKV cho biết.

Trọng Tài