Đoàn thanh tra do ông Trần Trọng Hạnh, Phó Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Trong thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc, đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý vốn duy tu, sửa chữa các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ ngày 1/1/2018 - 31/12/2020.

Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt, nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, thiếu sót, sai phạm (nếu có) của Sở Giao thông Vận tải trong thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý vốn duy tu, sửa chữa các công trình giao thông.

Qua thanh tra sẽ kiến nghị điều chỉnh những tồn tại, bất cập về cơ chế, chính sách; đề xuất UBND tỉnh và các ngành chức năng phát huy, nhân rộng những ưu điểm, cách làm có hiệu quả; đề xuất xử lý nghiêm các hành vi sai phạm nếu có.

Cảnh Nhật