Đợt cao điểm lần này tỉnh Ninh Thuận xác định có 8 nhiệm vụ chủ yếu và 3 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra người và tàu cá ra vào các cảng theo quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU.

UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết đợt cao điểm lần này sẽ đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền; công khai các trường hợp vi phạm bị xử phạt tiền với mức cao để nâng cao nhận thức cho ngư dân.

Ngăn chặn hiệu quả tình trạng tàu cá và ngư dân của tỉnh khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Lập danh sách tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (họ và tên, số đăng ký tàu, lý do chưa lắp đặt, nơi neo đậu).

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, hoạt động trên biển và tại các cửa biển, cảng cá, cảng neo trú tàu thuyền trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi khai thác IUU, đặc biệt là các trường hợp tàu cá hoạt động nhưng cố tình không lắp đặt hoặc lắp đặt nhưng không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình, vi phạm vùng biển nước ngoài….

Đặc biệt xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các tỉnh giáp ranh vùng biển Campuchia (Kiên Giang, Bến Tre...) về chống khai thác IUU.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương mở đợt cao điểm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra người và tàu cá ra vào các cảng theo quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU, kiên quyết không cho tàu cá rời cảng khi chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Bố trí thanh tra chuyên ngành thủy sản, cán bộ các phòng nghiệp vụ thủy sản phối hợp với các trạm kiểm soát biên phòng thực hiện kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn các chủ tàu cá thực hiện khai thác thủy sản theo đúng quy định, đảm bảo người và tàu cá tuân thủ pháp luật khi thực hiện khai thác thủy sản.

Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá ra, vào cảng trong đợt cao điểm đến hết tháng 10/2022.

Khoa Lê