Ông Lại Thế Nguyên, sinh ngày 22/6/1970, quê quán xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; trình độ học vấn thạc sĩ luật học; cử nhân chính trị.

Quá trình công tác, từ tháng 2/1992 đến tháng 8/1992 là cán bộ Công ty Xuất nhập khẩu Thanh Hóa.

Tháng 8/1992 đến tháng 1/1998 chuyên viên Phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp Thanh Hóa.

Từ tháng 1/1998 đến tháng 6/2005 Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp Thanh Hóa.

Tháng 3/2006 đến tháng 8/2006, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh, Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 8/2007 đến tháng 3/2008, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ tháng 3/2008 đến tháng 12/2008 ,Trưởng phòng, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Từ tháng 12/2008 đến tháng 10/2010, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn.

Từ tháng 10/2010 đến tháng 3/2011, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Từ tháng 4/2011 đến tháng 5/2011, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy.

Từ tháng 6/2011 đến tháng 3/2013, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy.

Từ tháng 4/2013, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Bí thư Huyện ủy huyện Ngọc Lặc.

Đến tháng 6/2015 được điều động về làm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

Từ tháng 11/2015 đến nay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVII; Trưởng Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa.

Đến ngày 27/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, ông Lại Thế Nguyên được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

leftcenterrightdel
Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: VT 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh, sinh ngày 6/1/1972, quê quán xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, trình độ học vấn thạc sỹ quản trị kinh doanh; cử nhân lý luận chính trị.

Từ tháng 7/1995 đến tháng 6/1997, cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý Dự án cầu đường Sở Giao thông Vận tải (GTVT).

Từ tháng 7/1997 đến tháng 8/2000, chuyên viên Ban Quản lý Dự án giao thông nông thôn rồi chuyên viên Phòng Quản lý giao thông, Sở GTVT.

Từ tháng 9/2000 đến tháng 9/2001 làm Phó Trưởng phòng Quản lý giao thông rồi Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Sở GTVT Thanh Hóa.

Từ tháng 10/2001 đến tháng 6/2010, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp rồi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa.

Từ tháng 10/2010 đến tháng 3/2013 Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa.

Đến tháng 4/2013, ông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Thị ủy Sầm Sơn.  

Từ tháng 8/2015 đến 6 năm 2010 làm Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy rồi Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa; Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-20121.

Ngày 27/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, ông Trịnh Tuấn Sinh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.


Văn Thanh