Chiều ngày 7/2, Thành ủy tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tới tham dự hội nghị có ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và nhiều lãnh đạo các cơ quan, TP Hà Nội.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Điều động, phân công ông Hoàng Trung Hải giữ chức Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao quyết định đối với ông Hoàng Trung Hải

Người giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải là Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Ông Hoàng Trung Hải sinh năm 1959, quê  tại xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa VIII, XI, XIII, XIV.

Năm 2007, ông Hoàng Trung Hải giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đến tháng 1/2016, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Hoàng Trung Hải được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Từ tháng 2/2016 đến nay, ông được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngày 10/1/2020, ông Hoàng Trung Hải bị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo vì những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên (dự án TISCO II) khi ông giữ chức Phó Thủ tướng.

H.Giang