Bắt đầu bỏ phiếu bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

Cập nhật: 26/01/2016 08:55

(Thanh tra) - Đúng 9h30 sáng nay (26/1), Đại hội Đảng XII sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương tại hội trường. Kết quả bầu cử sẽ được công bố vào cuối buổi chiều cùng ngày.

Bắt đầu bỏ phiếu bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

Từ danh sách ứng viên 246 người được thông qua, Đại hội bầu 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

So với 175 Ủy viên chính thức và 25 Ủy viên dự khuyết ở khóa XI, tổng số Ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vẫn giữ nguyên song có sự thay đổi Ủy viên chính thức và dự khuyết.

Để hoàn thành danh sách bầu cử chính thức, hôm qua, Đại hội đã làm việc đến 21h30 dưới sự điều hành của Tổng Bí thư - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đã đọc Báo cáo Tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút của các đoàn và đại biểu

Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm 25 thành viên do ông Nguyễn Thế Trung - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng ban.

Nguồn để hình thành danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm ứng cử viên do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu và ứng cử viên do Đại hội đề cử bổ sung.

Đại hội đã tiến hành 3 vòng bỏ phiếu để xem xét, quyết định các trường hợp xin rút khỏi danh sách bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa II; bỏ phiếu để lựa chọn ứng cử viên theo thứ tự từ cao xuống thấp do số dư của danh sách đề cử vượt quá 30% so với số Ủy viên Trung ương cần bầu.

Theo Quy chế Bầu cử, những Ủy viên Trung ương không được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu phải xin rút nếu được Đại hội đề cử bổ sung.

Trong số 62 ứng cử viên được đề cử bổ sung ứng cử Ủy viên Trung ương chính thức tại Đại hội XII có 23 ứng cử viên (gồm 15 Ủy viên Trung tương khóa XI), trong đó có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tự nguyện xin rút và được Đại hội biểu quyết đồng ý cho rút.

Ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư khóa XI cho biết, để bảo đảm tính kế thừa và phát triển, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII có cơ cấu 3 độ tuổi.

Trong đó dưới 50 tuổi dự kiến 15 - 20%; từ 50 - 60 tuổi dự kiến 65 - 70%; trên 60 tuổi dự kiến 5 - 10%. Các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương lần đầu cần đủ tuổi để tham gia được 2 khóa, tối thiểu cũng đủ tuổi tham gia trọn 1 khóa; Số lượng tái cử dự kiến khoảng 55 - 60%....

Đồng thời, phấn đấu xây dựng cơ cấu, tỉ lệ cán bộ nữ trên 10% (khóa XI là 8,13%), cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 4 - 6% (khóa XI là 2,2%), cán bộ là người dân tộc thiểu số từ 9 - 10% (khóa XI là 8,75%).

Ngoài ra, có cơ cấu một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia.

Thảo Nguyên

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica