Ngày 10/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Trong 6 tháng, cho thôi giữ chức vụ với 5 cán bộ cấp cao

Theo đánh giá tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, ngành Kiểm tra Đảng đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ với nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

“Nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp đã được kiểm tra, xử lý dứt điểm”, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú nhấn mạnh và dẫn chứng như các vụ việc ở: Bộ Công Thương; Bộ Tài chính; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; TP Hồ Chí Minh; các vụ việc liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC)….

Bên cạnh đó, là những vụ việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời như các vụ việc liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát...

Theo ông Tú, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 143 tổ chức và 3.147 đảng viên.

Riêng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra 7 tổ chức Đảng, thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật 89 tổ chức và 135 đảng viên, trong đó có 39 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

“Qua kiểm tra, kết luận đã kiến nghị cho thôi giữ chức vụ đối với 5 cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước”, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Tính chung từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kỷ luật 44 tổ chức Đảng và 164 đảng viên; trong đó có 13 Ủy viên Trung ương Đảng, 17 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng và 19 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang; cho thôi giữ chức vụ 19 nhân sự.

“Số liệu này tăng cao so với nhiệm kỳ Đại hội XII”, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói.

Từ kết quả kiểm tra, xử lý kỷ luật trên, ông Tú nhấn mạnh quyết tâm chính trị của Đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

“Qua kiểm tra đã xử lý nhiều tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có một số lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Kết quả đó đã có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn rất hiệu quả, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, không có việc tranh giành, đấu đá nội bộ như các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, bôi nhọ”, theo lời Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông cũng cho hay, vừa qua, Trung ương, Quốc hội đã họp, kiện toàn kịp thời các chức danh lãnh đạo chủ chốt và các chức danh khuyết thiếu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ.

Có dấu hiệu vi phạm phải kiểm tra, xử lý nghiêm minh

Với những tháng còn lại của năm 2024, theo ông Trần Cẩm Tú, dự báo trong nước còn không ít khó khăn, thách thức, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn diễn biến phức tạp, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi…

Vì vậy, toàn ngành kiểm tra Đảng cần tích cực, chủ động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Trong đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm, gây bức xúc, dư luận quan tâm.

“Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh”, ông Trần Cẩm Tú quán triệt.

Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cũng là nhiệm vụ trọng tâm được Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương lưu ý.

Ông Tú cho hay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã triển khai quyết định kiểm tra các tổ chức Đảng ở 6 địa phương, đơn vị và có văn bản yêu cầu 14 Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra tỉnh, thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với các tổ chức Đảng ở các địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước với các dự án, gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An thực hiện trên địa bàn.

“Đề nghị các Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra tỉnh, thành ủy khẩn trương tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo”, ông nêu rõ.

Ông Trần Cẩm Tú nói thêm, thực hiện chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Do đó, các Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy chủ động kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm liên quan đến các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Với kết quả 6 tháng đầu, ông Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng, ngành Kiểm tra Đảng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

8 cuộc kiểm tra liên quan AIC, Tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát đã hoàn thành

6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã hoàn thành toàn bộ 8 cuộc kiểm tra theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực với các tổ chức Đảng liên quan đến vi phạm của Tập đoàn FLC, Công ty AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 74 tổ chức Đảng và 92 đảng viên; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 15 tổ chức Đảng và 34 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc Trung ương cơ bản hoàn thành việc kiểm tra ở 65 tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty AIC và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC thực hiện. Qua đó, đã xử lý 80 tổ chức Đảng và 190 đảng viên. 

Hương Giang