Tổng hợp kết quả bước đầu cho thấy, tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT của các đơn vị là 1.068 tỷ đồng. Mua sắm trang thiết bị y tế là 348,5 tỷ đồng. Mua sắm vật tư y tế là 353 tỷ đồng. Các đơn vị ký hợp đồng mua thuốc trị giá 803 tỷ đồng trong đó ký hợp đồng mua thuốc  theo kết quả đầu thầu tập trung là 161 tỷ đồng, ký hợp đồng mua thuốc theo kết quả tự tổ chức đấu thầu là 642 tỷ đồng.

Kết quả thanh tra bước đầu cho thấy, các bệnh viện trong ngành Công an cơ bản chấp hành nghiêm các qui định của pháp luật, qui định của Bộ Công an về sử dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đầu thầu thuốc chữa bệnh; đầu tư, phát triển nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thiểu sai sót trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; việc thực hiện trình tự thủ tục, hồ sơ trong đấu thầu ngày càng đảm bảo chặt chẽ.

Tuy nhiên, Thanh tra Bộ cũng phát hiện và chấn chỉnh một số tồn tại.

Trong sử dụng quỹ BHYT, còn khuyết điểm trong xác định chi phí khám chưa bệnh dẫn đến bảo hiểm xã hội xuất toán số lượng lớn. Kết quả thanh tra tại 4 bệnh viện, từ năm 2014 đến tháng 9/2019, tổng số chi phí khám chữa bệnh BHYT bị xuất toán là trên 40 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là do thuốc, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật đã được cơ cấu trong giá thành dịch vụ kỹ thuật nhưng vẫn đưa vào thanh toán riêng; sử dụng vật tư tiêu hao chưa hết so với định mức qui định tại Quyết định số 355/QĐ-BYT; chỉ định dịch vụ kỹ thuật chưa bám sát Quyết định số 355, Quyết định số 900/QĐ-BYT; chỉ định xét nghiệm và thuốc chưa sát với chẩn đoán bệnh; thanh toán tiền giường bệnh không có chăm sóc, không thuốc, áp giá sai giá giường bệnh; thanh toán dịch vụ kỹ thuật phẫu thuật, thủ thuật thứ 2 trong cùng ca phẫu thuật; thanh toán tiền khám nội trú nhiều hơn một lần do trùng dữ liệu, thống kê sai, sai thẻ, sai số liệu, vượt quỹ...

Qua kiểm tra các hồ sơ bệnh án, thấy còn tình trạng lạm dụng chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, chỉ định nội trú, thuốc...

Một số bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên chưa có chứng chỉ hành nghề theo qui định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 1/7/2016.

Trong mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, một số gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh rút gọn không đúng qui định của pháp luật về đấu thầu.

Thực hiện không đúng trình tự, thủ tục trong đấu thầu như: Không đăng tải thông tin về đấu thầu; không có quyết định phê duyệt dự toán mua sắm; không lập, trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; không có biên bản đóng, mở thầu; không đàm phán thương thảo hợp đồng; không thẩm định và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; không có bảo đảm dự thầu và bảo đảm thực hiện hợp đồng; hồ sơ thầu không đúng qui định...

Trong lựa chọn nhà thầu, còn có hạn chế như: Nhà thầu cung cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế không có mã hàng hóa như hồ sơ dự thầu, không cung cấp được giấy chứng nhận xuất xứ, chứng nhận hàng hóa nhưng vẫn trúng thầu.

Một số trang thiệt bị y tế được nhà thầu và bệnh viện nghiệm thu, đưa vào sử dụng không đúng xuất xứ, năm sản xuất hoặc model theo qui định trong hợp đồng. Không thực hiện xử phạt đối với nhà thầu vi phạm hợp đồng.

Trong đấu thầu thuốc chữa bệnh, phổ biến tình trạng rà soát đánh giá nhu cầu mua thuốc không sát thực tế dẫn đến không mua, mua ít hơn hợp đồng đã ký hoặc mua vượt số lượng theo qui định. Khi xây dựng giá một số gói thầu chưa lấy đủ báo giá, chưa tham khảo giá thị trường được công bố trên mạng Internet theo qui định. Không thực hiện việc thanh lý hợp đồng đối với các nhà thầu, không thành lập hội đồng kiểm nhập thuốc theo qui định, không xử phạt đối với nhà thầu vi phạm hợp đồng.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do việc thay đổi khung giá dịch vụ nhiều lần dẫn đến các bệnh viện chưa kịp thời cập nhật trên phần mềm dẫn đến áp giá sai giá dịch vụ. Việc chậm ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Bác sĩ chỉ định dịch vụ kỹ thuật thiên về yếu tố chuyên môn trong điều trị bệnh nhân nên còn làm dụng việc chỉ định thuốc, dịch vụ kỹ thuật, điều trị nội trú...

Đội ngũ cán bộ tại các bệnh viện được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm trong thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm nên kiến thức, năng lực tham mưu thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm còn yếu kém.

Do tiến hành thanh tra trong điều kiện dịch bệnh, nhiều đơn vị bị trưng tập làm cơ sở cách ly, thành viên đoàn thanh tra không có kiến thức sâu về y tế... Thanh tra Bộ Công an xin lùi thời gian báo cáo toàn bộ báo cáo kết quả thanh tra đến 15/6/2020.                                                                                               

T. Giang