Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Đà Nẵng đã thống nhất áp dụng một số biện pháp cần thiết thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn nhằm khống chế và từng bước đẩy lùi dịch bệnh.

Người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ được ra khỏi nhà khi cần thiết như: Đi làm việc tại các cơ quan, công sở nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện hoặc để mua các lương thực thực phẩm, thuốc men, khám chữa bệnh… nhưng phải giữ khoảng cách 2 mét khi giao tiếp; không được tập trung quá 2 người ngoài khu vực công sở, bệnh viện, nhà máy.

Tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao trong nhà, ngoài trời, kể cả việc đi bộ, đạp xe thể dục.

Dừng tất cả các hoạt động kinh doanh không thiết yếu. Đối với cơ sở sản xuất - kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K" của Bộ Y tế.

Các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh phải bảo đảm phương châm 3 tại chỗ. Các chợ hoạt động giãn cách, tiếp tục sử dụng thẻ đi chợ theo tần suất, tạm dừng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu tại chợ, siêu thị.

Các cơ quan, công sở bố trí công chức, viên chức làm việc không quá 50% số người, tạm dừng các cuộc họp không cần thiết; đối với những cuộc họp cần thiết thì không quá 20 người và bố trí chỗ ngồi cách nhau trên 2 mét.

Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng; dừng việc giao nhận hàng hóa như: Shipper, grab, xe kinh doanh dưới 9 chỗ ngồi. Các gia đình không tổ chức sinh hoạt đông người như sinh nhật, tiệc tùng. Các đám tang không được kéo dài quá 48 tiếng đồng hồ, không được tập trung quá 20 người.

Theo Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh, TP không thực hiện Chỉ thị 16 mà chỉ áp dụng thêm một số biện pháp mạnh cho phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay. Nếu thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt, sẽ sớm chuyển trạng thái nới lỏng dần các quy định trên địa bàn.

N.Phê - Q.Thân