Việc tiêm vắc xin được Sơ Y tế Hà Nam hỗ trợ, tư vấn thực hiện nghiêm túc hướng dẫn về tiêm vắc-xin Covid-19: Tiếp đón, khai báo y tế; Khám phân loại và hoàn thành phiếu đồng ý tiêm; Thực hiện quy trình tiêm; Theo dõi phản ứng sau tiêm tại chỗ 30 phút và hướng dẫn người được tiêm tự theo dõi ở nhà; Cấp giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin. 

Ở các đơn vị khác việc thực hiện các hướng dẫn về tiêm vắc xin phòng Covid-19 cũng được bảo đảm nghiêm túc. 

Cán bộ, công nhân, kỹ sư của Nhà máy bày tỏ sự biết ơn đến lãnh đạo Tập đoàn Tân Hiệp đã quan tâm đến sức khoẻ của họ. Từ đó, tạo được sự an toàn, ổn đinh sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội và thu nhập cho người lao động

Dịp này, Tập đoàn Tân Hiệp Phát tổ chức tiêm vắc-xin Covid-19 cho cán bộ, công nhân viên các nhà máy trên địa bàn các tỉnh: Quảng Nam, Hà Nam và Bình Dương.

PV