Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bộ phận một cửa các cấp và nhân dân đến giao dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban Phòng, chống dịch Covid 19 yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và bộ phận một cửa các cấp thực hiện nghiêm một số nội dung.

Tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách an toàn khi giao dịch. Hướng dẫn tiếp nhận, xử lý hồ sơ nhanh, giảm thời gian khi tiếp xúc với công dân, đồng thời yêu cầu người dân đến giao dịch phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách an toàn với mọi người là 2m.

Hằng ngày thực hiện việc vệ sinh, khử trùng các khu vực làm việc, mở cửa thông thoáng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa …

Từ nay cho đến khi công bố hết dịch, đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp thì bộ phận một cửa căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, bố trí nhân sự hợp lý và các điều kiện cần thiết cho việc phòng chống lây nhiễm.

Thông báo hồ sơ tối đa có thể giải quyết trong một buổi, hướng dẫn các tổ chức, nhân dân lấy phiếu thứ tự và thông báo thời gian xử lý, trả kết quả nhằm hạn chế tối đa tiếp xúc đông người. Khuyến khích việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Văn Thanh