Tại BV Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp,  BN 316 (19 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 16/5/2020.

Quá trình điều trị, BN được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 20/05/2020 và lần 2 vào ngày 22/5/2020 và lần 3 vào ngày 27/5/2020. 

Hiện tại sức khỏe các BN ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

13 BN được công bố khỏi bệnh tại BV Đa khoa tỉnh Bạc Liêu bao gồm:  

BN 272 (58 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/5/2020.  Quá trình điều trị, BN được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 26/05/2020 và lần 2 vào ngày 27/5/2020 và lần 3 vào ngày 28/5/2020. Hiện tại sức khỏe các BN ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

 BN 273 (30 tuổi, nữ, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/5/2020. Quá trình điều trị, BN được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm nhiều âm tính với SARS-CoV-2. Các xét nghiệm của BN trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

BN 274 (3 tháng tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam), vào  viện ngày 7/5/2020. Quá trình điều trị, BN đã có 5 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Các xét nghiệm của BN trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

BN 275 (nam, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào  viện ngày 7/5/2020.  Quá trình điều trị, bệnh  nhân được xét nghiệm và có 6 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Các xét nghiệm của BN trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

BN 276 (nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào  viện ngày 7/5/2020.  Quá trình điều trị, BN được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào ngày 20/5/2020, các lần xét nghiệm tiếp theo từ 25/5 - 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

BN 279 (nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/5/2020.  Quá trình điều trị, BN được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào ngày 18/5/2020, các xét nghiệm tiếp theo trong các ngày từ 25/5 - 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

BN 280 (nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện 7/5/2020.  Quá trình điều trị, BN được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 26/5/2020, lần 2 vào ngày 27/5/2020 và lần 3 vào ngày 28/5/2020.

BN 281 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào  viện ngày 7/5/2020.  Các xét nghiệm của BN trong các ngày từ 25/5 - 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

BN 283 (nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào  viện ngày 7/5/2020.  BN trong quá trình điều trị đã có 7 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Trong đó, các xét nghiệm của BN trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

BN 284 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/5/2020. Các xét nghiệm của BN trong các ngày từ 19/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

BN 287 (nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/5/2020.  BN đã có nhiều lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, trong đó các xét nghiệm từ ngày 13/5-20/5 và từ ngày 25/5 -28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

BN 288 (nữ, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/5/2020. BN đã có nhiều lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, trong đó các xét nghiệm từ ngày 12/5-20/5 và từ ngày 25/5 -28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

BN 313 (nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 15/5/2020.  Các xét nghiệm của BN trong các ngày từ 18/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại sức khỏe các BN ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Bộ Y tế cho biết, các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, tính đến nay, đã 46 ngày Việt Nam không phát hiện ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. 293 BN COVID-19 ở nước ta được điều trị khỏi bệnh. Các trường hợp còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế tuyến Trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các BN đều có sức khoẻ ổn định.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với nhiệm "nhiệm vụ kép", vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19.

 

Phương Anh