Nhiệm vụ của các tổ giám sát và thành viên các tổ là thực hiện một số nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND ngày 3/8/2020.

Trong đó, chú trọng tăng tốc truy vết, tìm kiếm các trường hợp F1, tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19 để tổ chức khoanh vùng, cách ly, dập dịch theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và UBND tỉnh Quảng Nam.

Được biết, trên địa bàn thị xã Điện Bàn đã có ca nhiễm Covid-19, cùng nhiều đối tượng F1 có nguy cơ cao về lây nhiễm Covid-19.

 

N.P