Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng thuốc, Sở Y tế Thanh Hóa đã có thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 trên toàn tỉnh đối với viên nén bao tan trong ruột Rabesta 20 (Rabeprazol natri 20mg), số giấy đăng ký lưu hành VN-18521-14, số lô: V-159, ngày sản xuất: 14/02/2022, hạn dùng 13/02/2024 do Stallion Laboratories Pvt. Ltd sản xuất, Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) nhập khẩu. Mẫu thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan, độ hòa tan trung bình dưới 50% so với tiêu chuẩn, vi phạm mức độ 2.

Đối với các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khẩn trương thu hồi lô thuốc Rabesta (Ra beprazol natri 20mg (nếu có) và trả lại cho cơ sở cung ứng, báo cáo về Sở Y tế trước ngày 5/01/2023. Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thu hồi thuốc và lô thuốc Rabesta 20, báo cáo kết quả về Phòng Nghiệp vụ dược, Sở Y tế trước ngày 12/01/2023.

Hương Trà