Nâng cao năng lực cho y tế cơ sở

Cập nhật: 15/10/2019 14:21

(Thanh tra)- Nhằm giúp y tế cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ “gác cổng” của hệ thống y tế cũng như bảo đảm công bằng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế đã xây dựng và triển khai Đề án “Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2019 - 2025”.

Nâng cao năng lực cho y tế cơ sở
Ảnh minh họa: Internet

Theo Bộ Y tế, đề án sẽ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) của người dân, giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng, tiến tới sự công bằng trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. 

Y tế cơ sở chưa phát huy thế mạnh

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, hiện nay, nước ta có khoảng 11.000 trạm y tế xã, phường. Theo đánh giá của Bộ Y tế, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, nhưng chất lượng công tác KCB còn hạn chế, nhất là ở các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, vùng sâu, vùng xa do thiếu cán bộ y tế.

Cả nước vẫn còn khoảng 20% tổng số xã chưa có bác sĩ, phải luân phiên bác sĩ từ tuyến huyện về KCB một số ngày trong tuần để người dân dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng KCB. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều trạm y tế xã năng lực chuyên môn của thầy thuốc còn yếu, chưa thực hiện hết danh mục kỹ thuật theo quy định, cho nên chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Do vậy, việc cử cán bộ chuyên môn chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các trạm y tế xã, phường nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế xã phường có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân tại địa phương, tiến tới sự công bằng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng, miền trong cả nước. Đồng thời, có tác dụng đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ có trình độ chuyên môn để từng bước đáp ứng được nhu cầu KCB của nhân dân tại địa phương, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Phấn đấu 90% trạm y tế xã KCB bảo hiểm y tế

Đề án tập trung đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật cấp bách để bổ sung danh mục kỹ thuật, phạm vi hoạt động chuyên môn cho người hành nghề tại các trạm y tế xã, phường. Trong đó, ưu tiên quản lý các bệnh không lây nhiễm; Xây dựng mạng lưới trạm y tế xã, phường tiếp nhận kỹ thuật chuyển giao từ bệnh viện tuyến trên về KCB, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật để nâng cao chất lượng. Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo để chuyển giao kỹ thuật. Tổ chức các khoá đào tạo tại chỗ hoặc đào tạo từ xa cho các bệnh viện tuyến dưới. Từ đó, hoàn thiện cơ chế tài chính, danh mục các trang thiết bị, thuốc và vật tư tiêu hao…

Trọng tâm của đề án là nâng cao năng lực KCB tại trạm y tế xã, phường. Bảo đảm đến năm 2020, ít nhất 90% số trạm y tế xã có đủ điều kiện KCB bảo hiểm y tế, thực hiện được ít nhất 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; đến năm 2025, phấn đấu tất cả các trạm y tế xã có đủ điều kiện KCB bảo hiểm y tế và thực hiện được đầy đủ các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện được ít nhất 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã.

Để triển khai hiệu quả đề án, Bộ Y tế đã giao 15 bệnh viện tuyến Trung ương trực tiếp tham gia, có trách nhiệm cử cán bộ đi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật KCB tại trạm y tế xã, phường. Xây dựng danh mục kỹ thuật, gói kỹ thuật thuộc 22 chuyên khoa, chuyên ngành có người thường xuyên KCB ở tuyến xã, phường: Nội; ngoại, phục hồi chức năng; y học cổ truyền, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu, phụ sản, nội tiết, nhi, lao, tâm thần...

Đối với các bệnh viện tuyến trên, trung tâm y tế huyện có trách nhiệm cử cán bộ chuyên môn xuống đào tạo, chuyển giao kỹ thuật KCB tại trạm y tế xã, phường. Một bệnh viện tuyến trên có thể cử cán bộ giúp đỡ nhiều trạm y tế xã, phường. Ngược lại, một trạm y tế xã, phường có thể nhận cán bộ của nhiều bệnh viện tuyến trên về chuyển giao.

Trong quá trình triển khai đề án, liên quan đến bảo hiểm y tế, Bộ yêu cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao nhiệm vụ một số trạm y tế xã, phường đủ điều kiện KCB bảo hiểm y tế; chỉ đạo cung ứng thuốc đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế về danh mục thuốc được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại tuyến xã; bảo đảm việc thanh quyết toán bảo hiểm y tế được thuận lợi.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, xác định vai trò quan trọng của “người gác cổng”, trong những năm qua, Chính phủ đặt ưu tiên tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt hơn cho người dân và đây chính là nền tảng nhằm đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân với các mục tiêu phát triển bền vững. Do vậy, đề án được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho mọi người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng cao; đồng thời nâng tầm tuyến y tế cơ sở.

Phương Anh