UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Điện Bàn chủ động thành lập thêm các khu cách ly tập trung trên địa bàn theo đúng tinh thần Quyết định số 44/QĐ-BCĐ ngày 16/3/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 (có thể sử dụng trường trung học cơ sở, trường tiểu học) và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 273/TB-UBND ngày 27/7/2020 và Thông báo số 282/TB-UBND ngày 30/7/2020 để đáp ứng nhu cầu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

Trường hợp quá khó khăn trong công tác thành lập các khu cách ly tập trung thì chủ động làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND TP Hội An, để thống nhất việc bố trí cách ly tập trung đối với đối tượng F1 của thị xã Điện Bàn tại cơ sở cách ly của tỉnh và cơ sở cách ly tập trung tại Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Biện pháp thực hiện cách ly tập trung là bắt buộc, tuyệt đối không thực hiện cách ly tại nhà đối với đối tượng F1.

Trước đó, UBND tỉnh đã ra quyết định sử dụng Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn) là nơi cách ly và điều trị ban đầu cho bệnh nhân Covid-19 ở thể nhẹ. 

 

 

N.P