Tại UBND quận Sơn Trà, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương lực lượng tuyến đầu của quận đã kịp thời khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan tại Khu Công nghiệp An Đồn. Đặc biệt, là việc huy động lực lượng lấy gần 10.000 mẫu xét nghiệm, kịp thời khoanh vùng, cách ly y tế các khu vực...

Tại CDC Đà Nẵng, Bí thư Nguyễn Văn Quảng đánh giá nỗ lực của CDC Đà Nẵng đã có nhiều sáng kiến, nhất là triển khai thành công việc gộp từ 5 đến 10 và 20 mẫu để xét nghiệm. Cách làm này có ý nghĩa quan trọng về khoa học, kinh tế, nâng cao năng lực xét nghiệm của đơn vị.

Chỉ trong ngày 13/5, CDC Đà Nẵng đã xét nghiệm cho gần 23.000 mẫu, là con số rất ấn tượng, thể hiện kết quả nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên của CDC Đà Nẵng. 

N.Phê - Q.Thân