Công ty này đã có hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động; thuê chứng chỉ để hành nghề; không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ; lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ; không đeo biển tên; sửa chữa hồ sơ bệnh án làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ; quảng cáo dịch vụ quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Ngoài phạt tiền, Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Thái Bình Dương còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn 6 tháng; buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Cảnh Nhật