Bộ Y tế xuất cấp cho Sở Y tế các tỉnh/thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng hóa chất khử khuẩn, khử trùng nguồn nước, mỗi tỉnh 700.000 viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg từ kho hàng phòng chống thiên tai của Bộ Y tế tại Đà Nẵng để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các tỉnh đang bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Bộ Y tế yêu cầu Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế các tỉnh/thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng khẩn trương tổ chức giao nhận hóa chất khử khuẩn với danh mục và số lượng hàng theo quy định. Việc giao nhận hóa chất đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước.

Đồng thời, hướng dẫn đơn vị nhận hàng tiếp nhận, bảo quản, sử dụng hóa chất khử khuẩn theo quy định.

Theo yêu cầu của Bộ Y tế, các Sở Y tế tỉnh/thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng khẩn trương thực hiện tiếp nhận số hóa chất khử khuẩn nêu trên và phân bổ cho các đơn vị thuộc tỉnh để phục vụ công tác khắc phục hậu quả, phòng chống thiên tai dịch bệnh.

Các Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị bảo quản, quản lý, sử dụng hóa chất khử khuẩn được cấp phát tiết kiệm, hiệu quả, đúng đối tượng, mục tiêu và chỉ sử dụng để phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hướng dẫn các đơn vị hạch toán và theo dõi số hóa chất khử khuẩn được cấp phát theo đúng chế độ kế toán.

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á tại Đà Nẵng khẩn trương xuất cấp hàng cho đơn vị nhận theo danh mục và số lượng quy định.

Cũng trong chiều 19/10, Bộ Y tế phân công 6 bệnh viện Trung ương và 3 viện hỗ trợ y tế trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa, lũ năm 2020.

Về công tác khám chữa bệnh, Bộ Y tế giao Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình. Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Đức hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế. Bệnh viện C Đà Nẵng hỗ trợ TP Đà Nẵng. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam hỗ trợ tỉnh Quảng Nam.

Về công tác chống dịch, Bộ Y tế giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ cho các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường hỗ trợ cho các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Viện Paster Nha Trang hỗ trợ cho TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.


Phương Anh