Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Trưởng cụm Thi đua; ông Trần Văn Sinh, Trưởng Ban phong trào Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Phạm Thị Xuân, Chánh Văn phòng Trung ương Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam, Phó cụm Thi đua cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Trưởng Cụm Thi đua cho biết, phát động thi đua trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết quả của đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 được thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, nhiệm vụ, phần việc cụ thể có ý nghĩa chính trị, xã hội thiết thực đối với cơ sở, địa bàn, địa phương.

Các đơn vị trong Cụm ký kết giao ước thi đua

Theo ông Nguyễn Văn Đệ, cuộc phát động phong trào thi đua trong Cụm cũng là một trong những vấn đề của phong trào thi đua yêu nước. Do vậy, đề nghị toàn Cụm cùng nhau thi đua, có những tiêu chí phát triển để thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi đơn vị. “Làm sao để mỗi thành viên là một pháo đài góp phần vào phong trào thi đua yêu nước của toàn quốc”, ông Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo triển khai dự thảo kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Cụm Thi đua các Tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lĩnh vực y tế. Theo đó, mục đích của phong trào thi đua trong Cụm nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của các đơn vị trong năm 2018, góp phần lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào thi đua yêu nước bằng công việc cụ thể là học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, người lao động các đơn vị… Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua- khen thưởng, động viên khen thưởng kịp thời, chính xác các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Phát triển, xây dựng dựng và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến…

Kế hoạch cũng nhấn mạnh, các phong trào thi đua được phát động và tổ chức từ cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ, phần việc cụ thể, động viên được cán bộ, nhân viên, người lao động năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và kỷ luật công vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các đơn vị.

Tại hội nghị, đại diện các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp xây dựng ý kiến đóng góp cho công tác thi đua của Cụm thời gian tới. Trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm trong  phong trào thi đua của từng đơn vị gắn với phong trào thi đua chung của toàn quốc.

Các đại biểu mong muốn các đơn vị trong Cụm thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác của đơn vị mình, đồng thời triển khai công tác thi đua để kích thích, động viên phong trào thi đua phát triển trong toàn Cụm.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm Thi đua đã ký kết giao ước thi đua.

   
                                                                                                                          
Phương Anh