Báo cáo tại buổi lễ cho thấy, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong chương trình kế hoạch hóa - gia đình. 

Tỷ lệ tử vong mẹ trên toàn quốc giảm đáng kể, từ 233/100.000 ca sinh sống trong những năm 1990 xuống còn 58/100.000 ca sinh sống vào năm 2016. Tổng tỉ suất sinh đã giảm hơn 1 nửa, từ mức trung bình 5 con/cặp vợ chồng tại thời điểm những năm 1970 xuống mức sinh thay thế 2,09 vào năm 2006. Tỷ lệ các cặp vợ chồng được bảo vệ bằng các biện pháp tránh thai đã tăng nhanh từ 53,7% năm 1993 lên 77,6% năm 2016.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn khẳng định, các kết quả công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đạt được góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là đóng góp vào công cuộc xói đói, giảm nghèo, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống nhân dân. Ước tính chương trình kế hoạch hóa gia đình đã làm tăng 2%/năm GDP bình quân đầu người”.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn, hiện vẫn còn nhiều thách thức trong công tác kế hoạch hóa gia đình. Còn nhiều khoảng trống trong công tác cung cấp thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho thanh niên và vị thành niên, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào sinh sống tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Tại lễ mít tinh, bà Astrid Bant, Trưởng Đại diện Văn phòng UNFPA tại Việt Nam cũng nhấn mạnh, bẳng việc chung tay góp sức, chúng ta sẽ tạo dựng được một tương lai mà trong đó không có tử vong mẹ, không có nhu cầu chưa được đáp ứng về kế hoạch hóa gia đình, không có bạo lực và các hành vi gây hại cho phụ nữ và trẻ em gái. 

Theo bà Astrid Bant, hiện nay, UNFPA đang thực hiện Kế hoạch chiến lược mới nhằm thúc đẩy Chương trình nghị sự 2030 và tăng cường cam kết hơn nữa trong việc thực hiện Chương trình Hành động của Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển (ICPD). 

Kế hoạch chiến lược của UNFPA nhằm giải quyết rất nhiều vấn đề trong phát triển bền vững với mong muốn hoàn thành 3 mục tiêu: Không có tử vong mẹ; không có nhu cầu chưa được đáp ứng về kế hoạch hoá gia đình; không có bạo lực giới và các hành vi có hại liên quan tới bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái...

Chủ đề Ngày Dân số thế giới năm 2018 là “Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho sự phát triển” nhằm vận động tuyên truyền cho mọi người dân hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình  tốt sẽ đem lại sức khoẻ, hạnh phúc để nâng cao vị thế con người và là tiền đề cho sự phát triển vững mạnh của mỗi quốc gia.

Nhân Ngày Dân số thế giới (11/7), Bộ Y tế tiếp tục khẳng định sự cam kết và tiếp tục hỗ trợ để đạt được tiếp cận phổ cập các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình nhằm bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Phương Anh