Ngày 1/11, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý ATTP.

Nâng cao công tác bảo đảm ATTP

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Quản lý ATTP TP Phạm Khánh Phong Lan cho biết: Mô hình Ban Quản lý ATTP đã giải quyết hạn chế về cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành và đầu mối chịu trách nhiệm trước UBND TP về công tác quản lý ATTP.

Trước đây, công tác quản lý ATTP được phân công trách nhiệm cho các sở chuyên ngành (Y tế, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn) và UBND quận, huyện. Do đó, mô hình Ban Quản lý ATTP ra đời với việc kết hợp lực lượng quản lý từ 3 sở không làm tăng biên chế, nhưng đã làm tăng hiệu quả trong phân công, xử lý công việc khi chỉ còn một đầu mối.

Đồng thời, nâng cao vai trò, vị thế của công tác bảo đảm ATTP, đó là trước đây công tác bảo đảm ATTP chỉ là một trong nhiều nhiệm vụ của 3 sở nên tuỳ thời điểm và tình hình mà có thể được ưu tiên tập trung giải quyết hay không. Trong khi hiện nay là mục tiêu số một, là nhiệm vụ hàng đầu luôn được Ban Quản lý tập trung giải quyết.

Cùng với đó, sự sáng tạo của mô hình tổ chức Ban Quản lý ATTP chính là việc thành lập các Đội Quản lý ATTP liên quận, huyện có trụ sở đóng trực tiếp trên địa bàn quản lý, là thành viên của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP quận, huyện đã tạo ra mạng lưới quản lý rộng, toàn diện và trực tiếp tại địa phương, góp phần nắm bắt địa bàn, quản lý sát, kịp thời, công tác phối hợp với các ban ngành, đơn vị tại địa phương diễn ra nhanh chóng, hiệu quả hơn rất nhiều so với sự phối hợp từ các đơn vị sở, ngành trước đây…

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP Lý Kim Chi cho rằng: Trong bối cảnh hội nhập khi mà quy mô, chủng loại hàng hóa và mức độ trao đổi thương mại ngành thực phẩm ngày càng lớn, đa dạng như hiện nay, thì vấn đề quản lý ATTP càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Các doanh nghiệp ngành Lương thực thực phẩm rất cần Ban Quản lý ATTP đưa ra những giải pháp kiểm soát chặt chẽ hơn, cũng như đề xuất xây dựng chế tài xử lý nghiêm, mang tính răn đe mạnh hơn nữa trong việc tạo điều kiện bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Xử lý nghiêm vi phạm ATTP

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết: Công tác bảo đảm ATTP luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm. Với thực tiễn của một TP là đầu tàu của các nước về nhiều mặt, là trung tâm sản xuất, lưu thông hàng hóa, với quy mô dân số hơn 13 triệu người, thì việc thí điểm thành lập Ban Quản lý ATTP theo Quyết định 2349 ngày 5/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ là một chủ trương đúng đắn và phù hợp.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TL

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về ATTP trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị Ban Quản lý ATTP tiếp tục bám sát các chương trình mục tiêu của Chính phủ về công tác quản lý Nhà nước bảo đảm ATTP, nâng cao nhận thức, đề cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành với công tác ATTP.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông theo hướng đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục, phù hợp với điều kiện của người dân TP; biểu dương các điển hình tiên tiến trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn; đẩy mạnh quảng bá các thương hiệu mạnh về ATTP; công bố tên, địa chỉ những doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản phẩm hàng hoá vi phạm ATTP.

Xử lý nghiêm minh theo pháp luật những tổ chức, cá nhân đưa tin sai sự thật, không chính xác về ATTP, tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và niềm tin của nhân dân.

Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị Sở Nội vụ trên cơ sở thí điểm tham mưu UBND TP đề xuất Chính phủ cho phép thành lập Sở ATTP là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, có chức năng tham mưu, giúp UBND TP thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn.

Cho phép TP thành lập mạng lưới các đội quản lý ATTP liên quận, huyện, chợ đầu mối trực thuộc Sở An toàn thực phẩm, có chức năng tham mưu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giám sát ATTP, thanh, kiểm tra xử lý vi phạm.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Ban Quản lý ATTP nghiên cứu, tập hợp những bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ để kiến nghị các bộ, ngành có quy định hướng dẫn để làm cơ sở khi triển khai thực hiện. 

Thiên Lý