UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm những tháng cuối năm 2018.

Theo đó, giao Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp nhận điều trị cho người sử dụng ma túy tổng hợp có dấu hiệu loạn thần; phối hợp và hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức điều trị cho người nghiện ma túy tổng hợp tại các cơ sở cai nghiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mở rộng điều trị thay thế nghiện các dạng chất thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

Cùng với đó, tăng cường công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt là việc chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, lợi ích của xét nghiệm HIV và điều trị bằng thuốc kháng vi rút ARV sớm, các dịch vụ dự phòng và điều trị HIV/AIDS.

UBND TP cũng yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trình UBND TP mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ cùng chi trả thuốc ARV cho bệnh nhân có thẻ BHYT trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

Với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, TP giao chủ trì, phối hợp với Công an TP, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND TP ban hành văn bản thực hiện Nghị quyết số 30 của Chính phủ về bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn TP.

Thực hiện thí điểm mô hình hỗ trợ, tư vấn, chuyển gửi và cai nghiện ma túy theo chỉ đạo của Chính phủ; phối hợp với ngành Y tế tiếp nhận, phân loại đối tượng sử dụng, đối tượng nghiện ma túy tổng hợp để quản lý, điều trị có hiệu quả tại các cơ sở cai nghiện.

Công an TP chú trọng công tác rà soát, thống kê người nghiện, người sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp để lập hồ sơ quản lý, theo dõi. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và tiền chất, tránh để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội về ma túy...

T.Kiên