Các cơ sở y tế đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của người bệnh, qua đó đánh giá việc thực hiện y đức, quy tắc ứng xử, thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Trên địa bàn TP không có dịch bệnh lớn xảy ra, phát hiện và xử lý dịch kịp thời, không để dịch bệnh mới bùng phát; đẩy mạnh hoạt động tiêm chủng phòng chống dịch bệnh, duy trì hệ thống giám sát bệnh không lây nhiễm; tổ chức tốt công tác phối hợp liên ngành trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu dân số.

Các hoạt động y tế khác như công tác bảo hiểm y tế toàn dân, tổ chức cán bộ, công tác cung ứng thuốc, y tế cơ sở, quản lý hành nghề y dược tư nhân, cải cách hành chính, hợp tác quốc tế… cũng được ngành Y tế triển khai thực hiện hiệu quả.

Theo TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thời gian qua, ngành Y tế Hà Nội đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND TP chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được TP và Bộ Y tế giao. 

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ, ngành Y tế Hà Nội cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. 

Các đơn vị cần đẩy mạnh các hoạt động y tế, thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân thủ đô trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW, hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, dịch bệnh mới nổi tại cộng đồng và các cửa khẩu, đẩy mạnh hoạt động tiêm chủng phòng chống dịch bệnh, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm.

Đối với các cơ sở KCB cần đẩy mạnh công tác tự chủ, tiếp tục học tập, tiếp nhận và chuyển giao các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Chú trọng thực hiện nghiêm các quy định, quy chế về chuyên môn, nghiệp vụ KCB.

Các bệnh viện cần tăng cường các dịch vụ y tế, tích cực cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh từ khi vào viện cho đến khi ra viện. Thực hiện tốt công tác phòng, chống nhiễm khuẩn, bệnh viện vệ sinh xanh - sạch - đẹp, nhà vệ sinh không mùi... đảm bảm an toàn, chất lượng cho người bệnh và người nhà bệnh nhân khi sử dụng dịch vụ tại bệnh viện.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc triển khai Đề án Sắp xếp lại trung tâm y tế đa chức năng cấp quận, huyện; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP theo chỉ đạo của TP đảm bảo quyền lợi cho Bộ Y tế và thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn của ngành để đảm bảo các hoạt động chuyên môn không bị gián đoạn.

Đối với hệ thống y tế cơ sở, cần tăng cường công tác lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân; kiểm soát chặt chẽ công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các đề án, kế hoạch về dân số - kế hoạch hóa gia đình; tiếp tục phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức giám sát, duy trì tiêu chuẩn quốc gia y tế xã của các xã, phường, thị trấn, đảm bảo 100% các xã, phường, thị trấn duy trì tiêu chuẩn quốc gia y tế xã năm 2018. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý bệnh viện và quản lý sức khỏe toàn dân, tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Đặc biệt, các đơn vị y tế cần tăng cường đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh...

Phương Hiếu