Hàng năm, nhân dịp Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5 - 31/5), Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức các hoạt động mít tinh hưởng ứng thu hút sự tham gia của hàng ngàn cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành y tế; đoàn viên, học sinh, sinh viên các trường học y dược trong cả nước. Tại các buổi lễ mít tinh này, Công đoàn Y tế Việt Nam cũng tổ chức ký cam kết thi đua giữa các đơn vị trong việc triển khai xây dựng môi trường cơ sở y tế, trường học y dược không khói thuốc. Bên cạnh đó, triển khai, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, theo số liệu báo cáo của Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá quốc gia, giai đoạn 2013 - 2018, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức 11 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, các qui định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu là thành phần Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá các đơn vị.

Công đoàn Y tế Việt Nam thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát việc xây dựng môi trường cơ sở y tế, trường học y dược không khói thuốc từ trung ương tới địa phương. Thông qua các đợt kiểm tra, đoàn giám sát đã thảo luận với đơn vị những khó khăn, vướng mắc, ghi nhận những ý kiến phản hồi của đơn vị về những bất cập trong cơ chế xử phạt các trường hợp vi phạm. Đồng thời, chia sẻ những sáng kiến, sáng tạo trong quá trình triển khai của các đơn vị khác. Nhiều đơn vị đã xây dựng thành công môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá, là nơi để các đơn vị đến học tập và chia sẻ kinh nghiệm.

Công tác tuyên truyền, vận động công đoàn viên, người lao động cũng được Công đoàn Y tế Việt Nam hết sức quan tâm. Đều đặn hàng năm, Công đoàn Y tế tổ chức in ấn và cấp phát các tài liệu truyền thông tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá cho các đơn vị y tế trong ngành. Giai đoạn 2013 -  2018, Công đoàn Y tế Việt Nam đã sản xuất và cấp phát 8.000 tờ gấp, 4.000 sổ tay, 8.000 biển cấm hút thuốc lá bằng chất liệu mica, 12.500 biển cấm hút thuốc giấy, 8.600 tranh ảnh, áp phích nội dung về phòng chống tác hại thuốc lá, nhiều pano treo tại cổng ra vào các bệnh viện và 3.000 đĩa truyền thông tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá. Đây thực sự là những tài liệu hữu ích giúp các đơn vị truyền thông có hiệu quả về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá cũng như văn bản thi hành tới cán bộ ngành y tế và nhân dân.

Công đoàn Y tế Việt Nam cũng tích cực tuyên truyền trên Tạp chí  Lao động và công đoàn, Tạp chí Thi đua khen thưởng và website của  Công đoàn  Y tế  Việt  Nam về các hoạt động  phòng, chống tác hại thuốc lá trong ngành y tế, kết quả cũng như kinh nghiệm thực tế của các đơn vị, từ đó nhân rộng ra toàn ngành với những cách làm hay, các phương thức triển khai thực hiệu quả.

Đặc biệt, trong 2 năm 2016 - 2017, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức hội thi tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá. Hội thi được tổ chức thành 3 cấp: cơ sở, khu vực và chung kết cấp ngành toàn quốc. Với vòng thi cơ sở trên website Công đoàn Y tế Việt Nam, hơn 12.000 bài thi của cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế trong cả nước đã thể hiện sự hiểu biết về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp để thực thi luật một cách có hiệu quả.

Mặc dù đạt được nhiều thành công, song Công đoàn Y tế Việt Nam cũng xác định, công tác triển khai xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc là một công cuộc khó khăn và đầy thách thức, đòi hỏi việc triển khai thực hiện liên tục và lâu dài, sự quan tâm vào cuộc của các cấp chính quyền, đoàn thể của tất cả các đơn vị y tế để việc xây dựng thành công cơ sở y tế hoàn toàn không khói thuốc lá.

PV