Đa dạng các hình thức truyền thông

Cuộc chiến đẩy lùi tác hại thuốc lá được xác định bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, vận động chính đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động  không sử dụng thuốc lá, tích cực tham gia PCTHTL trong mỗi cơ quan, đơn vị. Cơ quan thường trực PCTHTL tỉnh (Sở Y tế) đã biên soạn, phát hành trên 300 ngàn tài liệu bao gồm tờ rơi, sổ tay hỏi đáp, băng zôn, áp phích tuyên truyền về PCTHTL, sản xuất trên 22 ngàn biển cấm hút thuốc lá và cấp phát cho 470 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế phối hợp với các ban ngành, đoàn thể như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, các cơ quan thông tấn báo chí… tổ chức các lễ mít tinh, hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, tổ chức cuộc thi tìm hiểu, hình ảnh minh họa, truyền thông nội bộ để tuyên truyền đến đông đảo quần chúng nhân dân và cán bộ nhân viên trong các cơ quan đơn vị hành chính.

Cao điểm của cuộc chiến đẩy lùi tác hại thuốc lá là việc tổ chức các hội thi tìm hiểu Luật PCTHTL trên địa bàn toàn tỉnh. Dưới sự hỗ trợ của Quỹ PCTHTL, 24 trường THPT và 9/9 huyện đoàn đã đồng loạt tổ chức các hội thi cấp huyện/thành/thị. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền cho đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người cũng như những chính sách pháp luật về PCTHTL, góp phần làm giảm tình hình hút thuốc trong thanh thiếu niên, giảm bệnh tật do khói thuốc gây ra.

Đặc biệt, trong các phần thi chào hỏi và thi tiểu phẩm, các đoàn viên thanh niên đã tận dụng lợi thế của loại hình sân khấu kịch để truyền tải những thông điệp quan trọng tới cộng đồng về sự nguy hại và sự cần thiết phải giảm thiểu tác hại của thuốc lá. Qua hội thi đã phát huy vai trò xung kích của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và các thầy cô giáo trong việc tham gia PCTHTL, góp phần cùng với cả tỉnh đẩy lùi tác hại của thuốc lá.

Các hình thức và nội dung tuyên truyền được gắn với phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, trường học thân thiện, các bệnh viện xây dựng Quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là phong trào thi đua "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"… Xây dựng thành công các mô hình trường học, bệnh viện không khói thuốc, các chi hội nông dân, hội phụ nữ  nói không với thuốc lá…

Ngoài ra, mở nhiều chuyên trang, chuyên mục trên Báo Thái Nguyên, Đài PTTH tỉnh và Bản tin ngành Y tế nhằm chuyển tải tin, bài tuyên truyền rộng rãi về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tới đông đảo quần chúng nhân dân.

Cùng với tác động vào nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, vai trò trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học trong PCTHTL cũng được phát huy. Theo đó, 100% đơn vị đưa nội dung PCTHTL vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy, quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị. Song song với đó là kiểm tra, đôn đốc, động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Luật PCTHTL. Đây cũng được xem là một trong những tiêu chí bình xét, phân loại thi đua cuối năm.

Nhiều kết quả tích cực

Thời gian qua, cuộc chiến PCTHTL, xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các cơ quan đơn vị,  các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. 100% bệnh viện, cơ sở y tế, trường học, cơ quan đơn vị hành chính trên địa bàn có qui định về việc thực thi xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc lá trong khuôn viên đơn vị, trong đó 70% đơn vị xây dựng thành công mô hình bệnh viện, trường học không khói thuốc. Tất cả các bệnh viện, cơ quan, đơn vị thuộc ngành Y tế treo biển cấm hút thuốc lá tại hành lang, phòng làm việc, buồng bệnh, trong hội trường hoặc tại những nơi dễ thấy, dễ nhìn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo Ban Chỉ đạo PCTHTL tỉnh Thái Nguyên, công tác PCTHTL trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn. Đó là, nguồn lực tài chính, con người đầu tư cho công tác thông tin, tuyên truyền PCTHTL còn hạn chế như: Đội ngũ cán bộ làm công tác PCTHTL toàn bộ là kiêm nhiệm, trong khi đó, biến động về tổ chức bộ máy, nhân lực thay đổi liên tục ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các hoạt động cũng như hiệu quả của chương trình tại địa phương; chế độ đãi ngộ cho cán bộ làm công tác này chưa được hỗ trợ. Chế tài xử phạt việc hút thuốc lá nơi công cộng còn chưa mạnh.

Để đẩy mạnh hiệu quả của công tác truyền thông PCTHTL, thời gian tới, cần duy trì và tiếp tục cảnh báo tích cực hơn nữa những ảnh hưởng xấu của thuốc lá đến sức khỏe của nhân dân và lợi ích của việc xây dựng môi trường không khói thuốc trên các phương tiện nhằm nâng cao ý thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và của cả cộng đồng. Trên hết là sự vào cuộc của các ban, ngành chức năng trong vấn đề xây dựng mô hình điểm về PCTHTL, cam kết thực hiện nghiêm túc mô hình môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của Luật PCTHTL…

PV