Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Cụm trưởng Cụm Thi đua cho biết, năm 2018, phong trào thi đua trong toàn Cụm đã tạo được sức lan tỏa đối với các hiệp hội trong cả nước, mỗi thành viên đều có một vai trò riêng nhưng luôn có những cách làm mới, sáng tạo, những mô hình điển hình trong triển khai nhiệm vụ.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2018, công tác tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong năm qua tại Cụm Thi đua lĩnh vực y tế đã dần đi vào nề nếp và đảm bảo tính ổn định. 

Kế hoạch và phương cách triển khai phong trào cơ bản đảm bảo được tính toàn diện, tập trung về đối tượng hưởng ứng, nội dung, chủ đề và mục tiêu thi đua sát với nhiệm vụ được giao và kết quả thi đua thực sự là động lực thúc đẩy và lan tỏa đến từng cá nhân, tập thể để toàn Cụm nỗ lực hết mình trong công việc.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Với tinh thần “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm”, cán bộ nhân viên, người lao động của các đơn vị trong Cụm đã đoàn kết, gắn bó, tận tụy với công việc, nỗ lực khắc phục khó khăn, hăng hái tham gia hoạt động chuyên môn, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Điểm mới trong phong trào thi đua của Cụm là trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua đều gắn liền hoạt động đặc thù công tác với phong trào, chủ đề, mục tiêu thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phát động, chú trọng trách nhiệm Trưởng, Phó trưởng Cụm thi đua được Mặt trận Tổ quốc giao trong năm 2018. 

Kết thúc đợt thi đua, các đơn vị đã tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua, qua đó giữ được tính liên tục, thường xuyên, kịp thời và nâng cao chất lượng, đảm bảo ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng.

Các phong trào thi đua trong Cụm đã từng bước bám sát yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị; các phong trào thi đua được triển khai hầu hết đều có nội dung, chỉ tiêu cụ thể, có sơ kết, tổng kết đánh giá và đề nghị khen thưởng kịp thời, tạo nên phong trào thi đua có ảnh hưởng rộng lớn.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm Thi đua lĩnh vực y tế trong năm 2018. 

Đồng thời khẳng định, Cụm đã góp phần xây dựng củng cố và phát triển hệ thống, mạng lưới, tổ chức cơ sở Hội, Hiệp hội từ Trung ương đến cơ sở ngày càng vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Thời gian qua, các đơn vị trong Cụm đã luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, Hiệp hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, xã hội, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của lĩnh vực y tế và môi trường Việt Nam.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị thời gian tới, Cụm Thi đua lĩnh vực y tế tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, đặc biệt là Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để người dân ưu tiên dùng những sản phẩm hàng Việt như thuốc chữa bệnh, các phương pháp chữa bệnh bằng biện pháp châm cứu, các sản phẩm thuốc đông y... 

Kết thúc hội nghị, các thành viên trong toàn Cụm đã thống nhất và suy tôn Tổng Hội Y học Việt Nam là Cụm trưởng Cụm Thi đua năm 2019.

Phương Anh