Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, sau hơn hơn 5 năm triển khai thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh – bệnh viện xanh, sạch, đẹp; Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tạo sự hài lòng của người bệnh. 

Ngay sau khi có chủ trương, đã có 100% các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện. Bộ Y tế phối hợp với Công ty Viettel xây dựng phần mềm đường dây nóng của ngành Y tế 1900.9095 để tiếp nhận, xử lý các phản ảnh của người dân về chất lượng khám, chữa bệnh.

Đặc biệt, tinh thần thái độ cán bộ y tế đã cải thiện, tạo sự hải lòng người bệnh tăng cao. Năm 218, Tổ chức sáng kiến Việt Nam khảo sát qua điện thoại tại 60 bệnh viện trong 23 tỉnh, thành phố trong cả nước, Kết quả, sự hài lòng chung của người bệnh đối với dịch vụ khám, chữa bệnh đạt 80,8% (năm 2017 đạt 79,6%).

Đáng chú ý, chỉ số PAPI năm 2018 (khảo sát về công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân) cho thấy, chỉ số tham nhũng vặt ở bệnh viện huyện giảm còn 0,4%, trong khi năm 2017 con số này là 9% và 2016 là 17%.

Tham nhũng vặt ở bệnh viên tuyến huyện giảm 

“Chỉ số tham nhũng vặt trong bệnh viện giảm chính là một trong những nỗ lực của ngành Y tế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh trong suốt 5 năm qua”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh.

Bên cạnh việc giảm chỉ số tham nhũng vặt, các tiêu chí khác cũng có kết quả rõ rệt như như sự hài lòng của người bệnh đạt 80% mặt của bệnh viện được thay đổi với những biển báo chỉ dẫn khoa phòng, có đường dây nóng phản ánh thông tin, thái độ phục vụ của nhân viên y tế thay đổi, có đồng phục bệnh viện, tỷ lệ bệnh nhân nằm ghép giảm rõ rệt…

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, người đứng đầu ngành Y tế cũng thẳng thắn thừa nhận, hiện nay điều kiện vật chất cơ sở khám, chữa bệnh xuống cấp, chưa đồng bộ kể cả với các bệnh viện tuyến Trung ương. 

Đáng chú ý tình trạng quá tải nhiều bệnh viện đặc biệt tuyến Trung ương và tuyến tỉnh đang gây ra áp lực rất lớn tác động đến chất lượng khám, chữa bệnh; vẫn còn tình trạng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân chưa hợp tác trong tuân thủ các thủ tục hành chính quy trình khám, chữa bệnh; trong giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan bệnh viện...

Hiện nay vẫn còn có tới 20% nhà vệ sinh bệnh viện chưa đạt tiêu chuẩn, nhân viên y tế chưa niềm nở với bệnh nhân. Tại Hội nghị này, một lần nữa, Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện phải thật lưu ý vấn đề nhà vệ sinh. “Bệnh viện nào để nhà vệ sinh bẩn là giám đốc bệnh viện đó ở bẩn. Nhà vệ sinh của khoa bẩn thì trưởng khoa đó ở bẩn", Bà Tiến nhấn mạnh.

Mặc dù rất thông cảm với các bệnh viện trong khu dân cư, gần trường học nên việc kiểm soát, quản lý còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, qua thực tế khảo sát thấy nhiều nơi chưa quan tâm đến cổng bện viện, khuôn viên bệnh viện. 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu, thời gian tới ngành Y tế từ Trung ương đến địa phương cần tăng cường chỉ đạo thực hiện; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác truyền thông đến người dân.

Để đạt tiêu chuẩn cơ sở y tế khám, chữa bệnh xanh, sạch, đẹp, tạo sự hài lòng người bệnh, các đơn vị cần tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất, đặc biệt tuyến y tế cơ sở, giảm tải tuyến trên. Tiếp tục đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, xây dựng  môi trường xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo dựng niềm tin thu hút người bệnh trong và ngoài nước.

Phương Anh