Thống kê cho thấy, tính đến hết năm 2018, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,5% dân số, khoảng 174 triệu lượt người khám chữa bệnh tại gần 13.000 cơ sở y tế với số chi khám chữa bệnh khoảng 94.000 tỷ đồng. BHYT đã đóng góp phần quan trọng trong tổng nguồn tài chính cho y tế giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, từng bước đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc đa dạng các gói BHYT, phương án tăng cường liên kết, hợp tác giữa BHYT với bảo hiểm thương mại trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Từ đó xây dựng các cơ chế tài chính hướng tới mục tiêu bảo đảm cho mọi người dân đều tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Huy động mọi nguồn tài chính, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp nhân dân trong chăm sóc sức khỏe, nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người tham gia BHYT cũng như của doanh nghiệp bảo hiểm...

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, việc liên thông giữa BHYT và bảo hiểm thương mại sẽ góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời giúp giảm thiểu gánh nặng tài chính cho ngân sách nhà nước.

Về phía Bộ Tài chính, ông Nguyễn Quang Huyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, bảo hiểm sức khỏe thương mại tại Việt Nam hiện nay do các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) triển khai thực hiện theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000.

Bảo hiểm thương mại là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau hoặc chăm sóc sức khỏe. Loại hình bảo hiểm này bao gồm nhiều sản phẩm bảo hiểm với quyền lợi bảo hiểm đa dạng thuộc các nghiệp vụ bảo hiểm: Tai nạn con người, bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khoẻ. Một phần quyền lợi bảo hiểm của loại hình bảo hiểm này là chi trả chi phí y tế cho người tham gia bảo hiểm, tương tự loại hình BHYT xã hội.

Đến nay thị trường bảo hiểm có 64 DN kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm. Năng lực tài chính, năng lực quản trị, khả năng thanh toán của DNBH không ngừng được nâng cao.

Có thể nói, bảo hiểm thương mại đã góp phần không nhỏ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, giúp người dân giảm gánh nặng chi phí y tế; giúp tối ưu hóa hiệu quả cung cấp dịch vụ y tế nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân trong xã hội. Người dân được tiếp cận nhiều quyền lợi chăm sóc y tế ngoài quyền lợi BHYT cơ bản, được lựa chọn chăm sóc y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh kỹ thuật cao trong và ngoài nước thông qua BHTM.

Theo số liệu thống kê của DNBH, năm 2018, có khoảng 33 triệu lượt người tham gia bảo hiểm sức khỏe, như bảo hiểm học sinh, bảo hiểm tai nạn hành khách, bảo hiểm bệnh ung thư, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo... Doanh thu phí BHTM năm 2018 đạt khoảng 14 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân trong 5 năm trở lại đây khoảng 22%/năm.

Các chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm đều cho rằng, việc liên kết giữa BHYT và BHTM sẽ phòng, chống được gian lận, trục lợi quỹ BHYT. Đồng thời kiểm soát được chất lượng y tế đối với các đơn vị tham gia và cho phép các DN tham gia bảo hiểm được tiếp cận thông tin về hồ sơ sức khỏe cá nhân theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, chúng ta phải huy động mọi nguồn tài chính bảo đảm đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp nhân dân trong công tác chăm sóc sức khỏe.

Để làm được điều này cần có một hành lang pháp lý phù hợp. Đặc biệt, phải huy động mọi nguồn tài chính bảo đảm đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp nhân dân trong công tác chăm sóc sức khỏe; nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế... Bên cạnh đó, các công ty bảo hiểm nếu muốn có khách hàng thì phải làm rõ được vấn đề về quyền lợi của khách hàng theo từng mức giá cụ thể.

Phương Anh