Chiều 20/2, tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ bàn giao 28 bác sỹ trẻ vừa tốt nghiệp khóa Đào tạo bác sỹ chuyên khoa cấp I khóa 8 đang được đào tạo tại 3 trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y- Dược Huế và Trường Đại học Y- Dược Hải Phòng.

Trong số 28 bác sỹ trẻ được bàn giao đợt này có 23 bác sỹ là người dân tộc Mông, Thái, Tày, Dao, Mường và Nùng.

Các bác sỹ trẻ tình nguyện công tác về 13 huyện nghèo như Đà Bắc, Điện Biên Đông, Hạ Lang, Lâm Bình, Minh Hóa, Sốp Cộp… thuộc 8 tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Bình, Sơn La và Tuyên Quang.

Các bác sỹ trẻ thuộc 9 chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức, hồi sức cấp cứu, ngoại, nhi, nội, phụ sản, truyền nhiễm và y học cổ truyền sẽ được cấp bằng chuyên khoa I và chứng chỉ hành nghề.

Đây là chương trình thuộc Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)".

Như vậy với 8 khóa bác sỹ trẻ đã tốt nghiệp, dự án đã bàn giao 151 bác sỹ cho 51 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Dự án thí điểm bác sỹ trẻ được thực hiện vào tháng 2/2013 với mục tiêu đảm bảo tính bền vững nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Theo đó, tới năm 2020 sẽ đưa khoảng 300 đến 500 bác sỹ trẻ về công tác tại các địa bàn nêu trên.

Báo cáo của các Sở Y tế có huyện nghèo cho thấy nhu cầu bác sỹ tại 62 huyện nghèo là khoảng 598 người thuộc 15 chuyên khoa.

Thuỳ Giang