Trước đó, Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc có công văn về việc giám định lại các trường hợp thanh toán viêm phúc mạc ruột thừa.

Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã thực hiện giám định lại toàn bộ 156 trường hợp áp giá thanh toán phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa trong quý I và II năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Lục Ngạn. 

Qua kiểm tra cho thấy, Bệnh viện Đa khoa Lục Ngạn có 4 bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại và có chứng chỉ đào tạo phẫu thuật nội soi cơ bản, có 1 bác sĩ có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa nội, gây mê hồi sức. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã thực hiện kiểm tra 100% trường hợp thanh toán phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc ruột thừa, kiểm tra hồ sơ bệnh án, mô tả trên phiếu phẫu thuật, đồng thời đối chiếu so sánh các loại thuốc, vật tư y tế sử dụng thực tế trong ca phẫu thuật và theo dõi hồi tỉnh của các trường hợp phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa và viêm phúc mạc ruột thừa.

Theo đó, 33/156 trường hợp, chiếm 21% là viêm phúc mạc ruột thừa. Còn lại 123/156 trường hợp, chiếm 79% là viêm ruột thừa nhưng cơ sở khám chữa bệnh áp giá phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc ruột thừa. Số tiền chênh lệch mà cơ sở khám chữa bệnh “trục lợi” là hơn 82 triệu đồng.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng phát hiện chi phí chênh lệch tiền giường bệnh sau phẫu thuật loại 1 và tiền giường bệnh sau phẫu thuật loại 2 của 123 trường hợp là hơn 13 triệu đồng. Chi phí cận lâm sàng, gồm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cũng được chỉ định không hợp lý của các trường hợp chẩn đoán viêm ruột thừa và viêm phúc mạc ruột thừa với số tiền hơn 28 triệu đồng.

Trên cơ sở những sai phạm của Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Ngạn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã từ chối thanh toán hơn 124 triệu đồng.

Ông Thân Đức Lại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết, trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang có Văn bản số 510/BHXH-GĐBHYT về việc báo cáo giám định lại các trường hợp thanh toán viêm phúc mạc ruột thừa. Quá trình kiểm tra, đơn vị này đã nghiêm túc chấp hành, không có ý kiến gì với kết quả. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh kịp thời tình trạng vi phạm tương tự xảy ra.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thông tin, qua thống kê có tình trạng đề nghị thanh toán dịch vụ kỹ thuật phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa cao bất thường tại một số cơ sở khám chữa bệnh. Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc có 371/375 trường hợp phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa (98,93%) trên tổng số các trường hợp viêm ruột thừa; Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắc, Đắc Lắc có 86/86 trường hợp (100%); Trung tâm Y tế thị xã Thuận An, Bình Dương có 62/62 trường hợp (100%); Bệnh viện Đa khoa khu vực Lục Ngạn, Bắc Giang có 147/147 trường hợp (100%).

Hoàng Long